vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Ondersteuning

Huiswerkbegeleiding

Sommige leerlingen vinden het lastig om zelfstandig aan hun huiswerk te beginnen. Ze snappen het niet goed en hebben uitleg nodig.

Deze leerlingen hebben de mogelijkheid om naar de (betaalde) huiswerkbegeleiding van Ineke Smeels te gaan. Ineke is al 21 jaar verbonden aan ’t Atrium. Ze is echter niet in dienst van de school.

Haar doelstelling van de huiswerkbegeleiding is om de leerling binnenboord te houden zodat ze overgaan en/of met een diploma van school gaan. Persoonlijke aandacht en een persoonlijk plan van aanpak staat centraal. Ze geeft aandacht aan de volgende studievaardigheden:

  1. Discipline, structureren en regelmaat
  2. Plannen van het huiswerk
  3. Uitleg geven en  samenvattingen leren maken
  4. Heel veel herhalen
  5. Vooruit leren kijken als het gaat om toetsen. 
  6. Controleren

Omdat de huiswerkbegeleiding in onze school plaatsvindt is er heel gemakkelijk contact met de vakdocent, de mentor of de conrector.
Voor meer informatie kunt u via mail contact opnemen met haar via Inekewolken@hotmail.com

Opvanguren klas 1 en 2

De Leeskist

Soms valt er een les uit in klas 1 of 2. Het is niet altijd mogelijk de leerlingen zelfstandig door te laten werken voor dit vak. De leeskist gevuld met jeugdliteratuur biedt dan een oplossing en is zinvol voor leerlingen en invallende docenten. Zo bevorderen we het lezen van jeugdliteratuur in schooltijd, buiten de lessen Nederlands. Deze aanpak past ook in ons taalbeleid, namelijk het wegwerken van taalachterstanden bij taalzwakke kinderen.
Vanuit het vak Nederlands wordt aangegeven dat een bepaald aantal boeken gelezen wordt en dat dit lezen niet allemaal thuis hoeft, maar deels op school kan. Om het juiste gebruik te ondersteunen, besteedt de docent Nederlands maandelijks zelf een lesuur aan de leeskist. De verwerkingsopdracht  komt terecht in het leesdossier van de leerling.

Als een boek uit is tijdens de les

Als een boek uit is tijdens de les krijgt de leerling van de invaldocent een verwerkingsopdracht. De leerling maakt deze opdracht en stopt hem weer in de elastomap. De docent Nederlands krijgt via de mediatheek de verwerkingsopdracht zodat deze in het leesdossier kan meetellen. Vervolgens zoekt de leerling een nieuw boek uit en noteert dat op de boekenlegger. 

Leeskisten speciaal voor klas 1 en 2 Tvwo

Er staan ook kisten klaar speciaal voor klas 1 en 2 Tvwo. De inhoud is aangepast aan de leerlingen en bevat o.a. Engelstalige literatuur en moeilijkere jeugdboeken.

Taalbegeleiding onderbouw

In de brugklas wordt in september een signaleringsdictee afgenomen.
Leerlingen die opvallend laag scoren, worden ingedeeld voor taalbegeleiding. Bij taalbegeleiding werken we met Nieuwsbegrip. We werken met actuele teksten. Ze leren hier vooral hoe ze een tekst moeten lezen, verbanden kunnen herkennen, en het interpreteren van gegevens. Deze extra lessen worden in het reguliere rooster ingeroosterd en zijn verplicht. Taalbegeleidingslessen worden in klas 1 en 2 gegeven. We gaan na de kerstvakantie ook begeleidingslessen te geven voor de bovenbouw vanaf klas 4.

Taalondersteuning

In de eerste weken van het schooljaar wordt bij de brugklassers de Diatoets A afgenomen. Dit is een toets om te kijken hoe het tekstbegripsniveau van de leerlingen is als ze van de basisschool af komen. De leerling krijgt geen cijfer voor de toets.

Met dit beeld, en het resultaat van hun eerste begrijpend-lezen-toets, inventariseren de docenten Nederlands wie er in aanmerking komt voor extra taalondersteuning. Deze ondersteuning is vooral gericht op het vergroten van de woordenschat, maar ook in het aanleren van leesstrategieën. (Op welke manier kun je het best een lange tekst lezen?)

De ondersteuning voor begrijpend lezen start vanaf medio november een keer in de week. We werken in blokken van 6 tot 8 weken. Bij een vooruitgang zullen we de begeleiding afbouwen. Heeft een leerling nog meer begeleiding nodig, dan volgt hij nog een blok ondersteuning. De lessen zijn niet vrijblijvend want we willen natuurlijk graag dat iedereen goed in taal wordt. Bij alle vakken heb je een goede kennis van de taal nodig.

Als de leerlingen op een ander vlak een achterstand hebben, bijvoorbeeld op het gebied van spelling en grammatica, zal hun docent ze extra materiaal geven om mee te oefenen.

Ouders worden uiteraard goed op de hoogte gehouden van de ondersteuningslessen.

 

Top