vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Bestuur

t Atrium maakt deel uit van de stichting Onderwijsgroep Amersfoort. Deze stichting is het bevoegd gezag van zeven scholen voor openbaar en speciaal (voortgezet) onderwijs in Amersfoort en omgeving.

Deze scholen richten zich op verschillende doelgroepen en geven vorm aan een gedifferentieerd onderwijsaanbod. De schoolprofielen verschillen dan ook van elkaar.

De overeenkomsten:

  • Het zijn openbare scholen.
  • Alle scholen staan voor een hoge kwaliteit van onderwijs en begeleiding. 
  • Alle scholen hebben een veilig schoolklimaat.
  • Zorg, aandacht en respect zijn begrippen die op alle scholen van toepassing zijn.
  • Alle scholen zijn up-to-date ingericht en gebruiken moderne leer- en hulpmiddelen.
  • Alles scholen hechten veel waarde aan goede contacten met ouders.

Het bestuur van de school berust bij de Raad van Toezicht van de Onderwijsgroep Amersfoort.
De meeste bestuurlijke taken zijn gemandateerd aan de bestuursvoorzitter.

Bezoekadres:

De Brand 20, 3823 LJ  Amersfoort    
Telefoon: 033 – 470 10 08
Fax: 033 – 47 99 472
Mail: info@onderwijsgroepamersfoort.nl
Website: www.onderwijsgroepamersfoort.nl

Top