vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door de rector en conrectoren. De schoolleiding is verantwoordelijk voor het vaststellen van het schoolbeleid en de uitvoering hiervan.

Directie

mevrouw drs. M.M.A.. (Muriëlle) Springer - Van der Voort

Rector

mevrouw drs. M.M.A.. (Muriëlle) Springer - Van der Voort


Conrectoren

De dagelijkse leiding van de diverse afdelingen berust bij de conrectoren. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor zaken die verder gaan dan de individuele leerlingbegeleiding door mentoren.

mevrouw C. (Chantal) Dijkstra-Wijkmans

Conrector brugklassen en klas 2 van (t)havo

mevrouw C. (Chantal) Dijkstra-Wijkmans


de heer V. (Vincent) Kanis

Conrector mavo klas 2 t/m 4

de heer V. (Vincent) Kanis


de heer drs. G.C. (Gert) Poppe

Conrector (t)vwo klas 2 t/m 6

de heer drs. G.C. (Gert) Poppe


de heer drs. G. (Gerbrand) Hagmolen of ten Have

Conrector (t)havo klas 3 t/m 5

de heer drs. G. (Gerbrand) Hagmolen of ten Have


Top