vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door de rector en conrectoren. De schoolleiding is verantwoordelijk voor het vaststellen van het schoolbeleid en de uitvoering hiervan.

Directie

de heer D.R. (Danny) Boots

Rector

de heer D.R. (Danny) Boots


Conrectoren

De dagelijkse leiding van de diverse afdelingen berust bij de conrectoren. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor zaken die verder gaan dan de individuele leerlingbegeleiding door mentoren.

mevrouw drs. D.E.P. (Daniëlle) Jennissen

Conrector brugklassen en klas 2 van (t)havo/(t)vwo

mevrouw drs. D.E.P. (Daniëlle) Jennissen


de heer V. (Vincent) Kanis

Conrector mavo klas 2 t/m 4

de heer V. (Vincent) Kanis


de heer drs. G. (Gerbrand) Hagmolen of ten Have

Conrector (t)havo klas 3 t/m 5

de heer drs. G. (Gerbrand) Hagmolen of ten Have


de heer B.W.Th. (Bas) Pijnappel MA

Conrector (t)vwo klas 3 t/m 6

de heer B.W.Th. (Bas) Pijnappel MA


Top