vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door de rector en conrectoren. De schoolleiding is verantwoordelijk voor het vaststellen van het schoolbeleid en de uitvoering hiervan.

Directie

de heer D.R. (Danny) Boots

Rector

de heer D.R. (Danny) Boots


Conrectoren

De dagelijkse leiding van de diverse afdelingen berust bij de conrectoren. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor zaken die verder gaan dan de individuele leerlingbegeleiding door mentoren.

mevrouw drs. D.E.P. (Daniëlle) Jennissen

Conrector onderbouw

mevrouw drs. D.E.P. (Daniëlle) Jennissen

Jaar 1 en 2


de heer N. (Nanno) van den Hazel

Conrector middenbouw

de heer N. (Nanno) van den Hazel

Jaar 3 mavo, havo, (t)vwo en Jaar 4 mavo.


de heer G. (Gijs) Droste

Conrector bovenbouw

de heer G. (Gijs) Droste

Jaar 4, 5 en 6 van havo en (t)vwo


de heer drs. G. (Gerbrand) Hagmolen of ten Have

Conrector bedrijfsvoering

de heer drs. G. (Gerbrand) Hagmolen of ten Have


Top