vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Managementteam

Het managementteam (mt) wordt gevormd door de rector, de conrectoren en de facilitair manager. Het mt is verantwoordelijk voor het vaststellen van het schoolbeleid en de uitvoering hiervan.

Directie

de heer H.D (Harko) Boswijk

Rector

de heer H.D (Harko) Boswijk


Conrectoren

De dagelijkse leiding van de diverse afdelingen berust bij de conrectoren. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor zaken die verder gaan dan de individuele leerlingbegeleiding door mentoren.

mevrouw C. (Chantal) Dijkstra-Wijkmans

Conrector brugklassen en klas 2 van havo en vwo

mevrouw C. (Chantal) Dijkstra-Wijkmans


de heer V. (Vincent) Kanis

Conrector mavo klas 2 t/m 4

de heer V. (Vincent) Kanis


de heer drs. G.C. (Gert) Poppe

Conrector (t)vwo klas 3 t/m 6

de heer drs. G.C. (Gert) Poppe


de heer G. (Gerbrand) Hagmolen of ten Have

Conrector havo klas 3 t/m 5 | bedrijfsvoering

de heer G. (Gerbrand) Hagmolen of ten Have


Top