vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Mentor

De mentor is op onze school de spil in het web als het gaat om ondersteuning. Op individueel niveau is de mentor het aanspreekpunt voor leerling, ouders en collega’s. Doorgaans heeft de mentor een signalerende rol en als nodig is, kan de mentor ook interventies plegen. Dit alles gebeurt in overleg met de conrector. De conrector en de mentor kunnen samen besluiten dat  zij advies inwinnen bij het interne en het externe zorgteam. Het doel is te allen tijde dat de leerling de ondersteuning krijgt die de leerling nodig heeft.

Ook houdt de mentor toezicht op het klassenklimaat. Hij of zij zorgt voor een veilige groepsvorming door middel van een mentormethode, teambuildingsactiviteiten en groepsopdrachten.

Top