vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

GGD

Mevrouw Renkers, de schoolverpleegkundige en mevrouw Bouma, onze schoolarts zijn nauw betrokken bij de gezondheid van onze leerlingen. Indien nodig kan er een consult worden aangevraagd door zowel ouders als de conrector. Jaarlijks wordt de gezondheidscheck afgenomen bij onze tweede- en vierdeklassers. Dit is een digitaal onderzoek waarbij preventief mogelijke gezondheidsrisico’s worden opgespoord. Mevrouw Bouma heeft ook zitting in het ZAT-overleg.

Top