vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

GGD

Mevrouw van Ballegooijen, de schoolverpleegkundige, en mevrouw Bouma, onze schoolarts, zijn nauw betrokken bij de gezondheid van onze leerlingen. Indien nodig kan er een consult worden aangevraagd door zowel ouders als de conrector. Jaarlijks wordt de gezondheidscheck afgenomen bij onze tweede- en vierdeklassers. Dit is een digitaal onderzoek waarbij preventief mogelijke gezondheidsrisico’s worden opgespoord. Mevrouw Bouma heeft ook zitting in het ZAT-overleg.

De GGD in schooljaar 2018-2019

In klas 2 worden alle leerlingen door de GGD uitgenodigd. Er wordt besproken hoe het gaat met de gezondheid en hoe de leerling het thuis en op school vindt. Daarnaast wordt de groei gecheckt en wordt de vragenlijst besproken die leerlingen vooraf hebben ingevuld.

Ook leerlingen en ouders van andere klassen kunnen bij de GGD terecht. In een consult kan informatie of advies worden gegeven over diverse thema’s, zoals hieronder weergegeven. De jeugdarts kan ingezet worden voor begeleiding bij ziekteverzuim. Daarnaast sluit de GGD aan bij het zorgoverleg op school.

Er kan telefonisch of via de mail contact met ons opgenomen worden.
Jeugdarts: Reinet Bouma
Telefoonnummer: 06-22567294
Mailadres: RBouma@ggdru.nl

Jeugdverpleegkundige: Nadine van Ballegooijen
Telefoonnummer: 06-53775123
Mailadres: NvanBallegooijen@ggdru.nl

Top