vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

IPPOO

IPPOO

PASSEND ONDERWIJS

Het doel van Passend onderwijs is dat zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen. Zo word je het best voorbereid op een vervolgopleiding en doe je zo goed mogelijk mee in de samenleving.

Elke school binnen het Samenwerkingsverband (SWV) Eemland heeft hiervoor een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld, waarin de mogelijkheden van begeleiding voor een leerling die ondersteuning nodig heeft nader omschreven staat.

Informatiepunt Passend Onderwijs voor Ouders

SWV V(S)O Eemland ondersteunen ouders met het informatiepunt Passend Onderwijs voor Ouders (IPPOO). Hier kunnen ouders met al hun vragen over passends onderwijs terecht, als die op school niet afdoende beantwoord konden worden.

Het IPPOO is onafhankelijk en objectief. Vragen kunnen ook anoniem gesteld worden. Het IPPOO denkt mee door objectieve informatie te geven en het in contact brengen met de juiste personen en instanties.

Contactgegevens 

Het IPPOO is te bereiken op 033-30304880 of ippoo@swveemland.nl
Na telefonisch contact is een afspraak te maken voor de maandagmiddag of vrijdagochtend.

Adres:
Burg. de Beaufortweg 16
3833 AG  LEUSDEN

Het IPPOO is gesloten tijdens de schoolvakanties.

Top