vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Bijles door leerlingen bovenbouw

Als een leerling moeilijkheden heeft met een bepaald vak, dan is het mogelijk om bijles te krijgen van een bovenbouw leerling. De bijles coördinator wordt benaderd door de mentor van de leerling met de vraagstelling of de leerling bijles kan krijgen voor bijvoorbeeld het vak Engels. De bijles coördinator gaat dan op zoek naar een leerling(e) uit de bovenbouw die aan heeft gegeven dat hij of zij graag bijles wil geven. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de roosters van beide leerlingen.

Voor bijles gelden de volgende regels:

 • Zowel de bijlesgever als de bijlesvrager heeft een goede motivatie om tot een goed resultaat te komen.
 • De bijlesgever en bijlesvrager maken een vaste afspraak. Elke week op hetzelfde tijdstip is er een bijles van 50 minuten. (niet onder lestijd)
 • Bij verhindering moet dit op tijd aangegeven worden, zodat de bijlesgever niet voor niets zit te wachten.
 • In de bijles komen bij voorkeur vier zaken aan de orde:
 1. Wegwerken van de achterstand (in overleg met vakdocent)
 2. Extra uitleg van de huidige lesstof
 3. Het voorbereiden van de lessen / toetsen
 4. Studievaardigheden
 • Elke bijles moet voorbereid worden door zowel de bijlesvrager als de bijlesgever. De bijlesgever informeert bij de vakdocent of de mentor van de bijlesvrager wat de problemen zijn. Dit zorgt voor een betere en vruchtbare bijles.
 • Bijlesgeven wordt op de volgende manier gehonoreerd: aan het eind van elke bijles van 50 minuten betaalt de bijlesvrager € 5,00. Het is geen vriendendienst. Deze regel is bedoeld om twee redenen: de bijlesvrager kan eisen stellen aan de kwaliteit van de bijles en de bijlesgever steekt niet voor niets energie in de bijles.
 • Indien de bijles niet volgens wens verloopt, moet de bijlesvrager of de bijlesgever contact opnemen met de bijles coördinator.

 Bijles coördinator:

 • Tinie Schipper
Top