vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Sovatraining

Elk cursusjaar bieden wij, Stéfanie Baudoin en Sultan Tepeli, de leerlingen een sociale vaardigheidstraining (sova-training) aan. 

De training is bestaat uit 10 bijeenkomsten van 50 à 75 minuten op een middag. Voordat een leerling aan de cursus kan deelnemen, moet de leerling een schoolvragenlijst invullen, daarna vindt een intakegesprek plaats tussen leerling en de trainers om te kijken of iemand in aanmerking komt.

Er is een minimum van 6 en een maximum van 12 deelnemers. Er wordt per cursusjaar één sova-training gegeven. 

De sociale vaardigheidstraining is bedoeld voor leerlingen uit klas 1 en klas 2 die onhandig zijn in het sociale verkeer. In een veilige groep kunnen zij aan hun vaardigheden - zoals “nee” zeggen, complimentjes geven, een gesprek op gang houden, enz. -  werken onder begeleiding van twee trainers.

In het algemeen wordt de training als prettig ervaren. De sfeer is gemoedelijk.  De trainers zien dat leerlingen een groei doormaken waar ze veel profijt van hebben en kunnen toepassen in hun dagelijks leven en op school.

Top