vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator organiseert de ondersteuning voor alle leerlingen binnen de school, waarbij er zo veel mogelijk maatwerk geboden wordt.  Hierbij  is er veel contact met onder andere mentoren, vakleerkrachten, orthopedagoog, coaches, brugfunctionaris, schoolarts, leerplicht en eventueel andere externe instanties. De ondersteuningscoördinator draagt zorg voor afstemming tussen verschillende partijen en zet hierbij in op de juiste (extra)ondersteuning voor de leerling. De ondersteunings coördinator speelt een belangrijke rol bij het werken met en opstellen van handelingsplannen (OPP).

De ondersteuningscoordinatoren zijn:

  • Myrthe van Oostveen (coaching)
  • Lisette van der Niet (mavo,havo bovenbouw)
  • Koen van Ieperen (onderbouw, vwo)
Top