vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Stewards

We vinden het belangrijk dat onze school een goede omgeving is voor iedereen. Leerlingen moeten op onze school prettig kunnen verblijven en veel kunnen leren, voor nu en voor later. Bij het leren hoort in onze ogen ook om de verantwoordelijkheid te nemen voor de omgeving en voor elkaar. Zo kunnen we samen trots zijn op een mooie, een schone en een respectvolle school.

Stewards

Vanaf 6 november 2017 zetten wij leerlingen in als Steward. De rol van deze Stewards is dat ze tijdens de pauze toezicht houden in de aula, op de gangen en op het schoolplein. Zij spreken waar nodig hun medeleerlingen aan op hun gedrag. Als gastheer of gastvrouw van de school benaderen zij de andere leerlingen op basis van gelijkwaardigheid en op een positieve toon. Stewards zijn dus geen strenge beveiligers of ‘boemannen’.

Het principe van de Steward helpt ons om onze leerlingen echt de verantwoordelijkheid te geven, die wij belangrijk vinden.

Training Stewards

Om de Stewards goed in positie te brengen, hebben alle leerlingen een training gekregen van een lesuur. Deze training werd verzorgd door medewerkers van 0p ijgen weize, een organisatie die gespecialiseerd is in voorbereidingstrajecten rond dit thema(Zie www.oijw.nl).

Wie worden als Steward ingezet?

Elke leerling wordt minstens één keer in zijn schoolcarrière Steward. Iedere leerling uit M4, H4, V4 en V5 is minimaal 2 weken steward per jaar.

Ervaring

Het principe van de Schoolsteward is al op veel scholen ingevoerd. Ervaringen daar wijzen uit dat het inzetten van leerlingen als Steward veel voordelen heeft. Juist de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de school en de schoolomgeving heeft een positief effect op het gevoel van betrokkenheid bij de school.

Bovendien blijken door deze benadering leerlingen zelf de oplossing te bieden en niet langer het probleem te veroorzaken. Dat leidt tot een positieve sfeer, die het welbevinden in de school ten goede komt. Vanuit dit perspectief zetten wij onze Stewards dan ook in.

Top