vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Ziekmelden en verlofaanvraag

Ziek- en betermelden

U kunt uw zoon of dochter op de volgende manieren ziekmelden:

  • Door te bellen tussen 7.00 en 16.00 uur naar onze receptie. Buiten deze tijden kunt u een bericht inspreken op onze voicemail.
  • Door een mail te sturen naar receptie@t-atrium.nl.
  • Door dit online formulier in te vullen.

Vermeld hierbij altijd duidelijk de naam en de klas van uw zoon of dochter.

Mocht uw zoon of dochter weer beter zijn, dan vragen wij u dit schriftelijk te melden door een mail te sturen naar receptie@t-atrium.nl.

Ziekmelden

Verlofaanvraag | arts, orthodontist, fysio, e.d.

We verwachten dat u afspraken voor bezoek aan een arts, orthodontist of fysio buiten schooltijden inplant. Ditzelfde geldt voor een bezoek aan het gemeentehuis, bijvoorbeeld om een paspoort aan te vragen. Als dit onverhoopt niet lukt, kunt u verlof hiervoor aanvragen door dit formulier op de site in te vullen.

Verlofaanvraag arts, ortho, fysio

Verlofaanvraag | bijzondere omstandigheden

U kunt ook verlof aanvragen voor het afleggen van een rijexamen, het bijwonen van een bruiloft, uitvaart of voor andere bijzondere omstandigheden. We willen u vragen dit verlof, indien mogelijk, vier weken van tevoren in te dienen. De conrector zal vervolgens aangeven of het verlof wel of niet wordt verleend. Zonder dit akkoord zal afwezigheid als ongeoorloofd worden aangemerkt.

In alle gevallen geldt dat er geen verlof verleend zal worden als er een toets of (school)examen staat ingepland op de betreffende datum. Ook het invullen van het ziekteverlof formulier of een mail naar school is voor deze aanvragen niet voldoende.

Verlofaanvraag bijzondere omstandigheden

Verlof in verband met bezoek open dag of meeloopdag vervolgonderwijs

In de bovenbouw hebben leerlingen de mogelijkheid om onder schooltijd een open dag, meeloopdag of masterclass van een vervolgopleiding te volgen of te gaan proefstuderen. Voor de aanvraag van dit verlof moet het (blauwe) LOB-verlofformulier ingeleverd te worden dat bij de decaan en bij de receptie is te krijgen en hier is terug te vinden. De aanvraag voor dit verlof dient minimaal een week van tevoren bij de decaan binnen te zijn en wordt ook weer niet verleend als er een toets of (school)examen staat ingepland op de betreffende datum.

LOB-verlofformulier

 

Top