vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Aannameregeling leerlingen van buitenaf

Regeling aanname leerlingen van buitenaf voor leerjaar 2 en hoger op ’t Atrium.

Vroegtijdige aanmelding

De aanmelding moet plaatsvinden op een tijdstip dat voldoende ruimte waarborgt de procedure van toelating zorgvuldig te volgen. Wij adviseren u uw kind vóór 1 mei aan te melden, met inachtneming van onderstaande toelatingscriteria.

Toelatingscriteria

 1. Een geldig overgangsbewijs van de afleverende school voor het leerjaar en het schooltype 
 2. waarvoor de nieuwe leerling zich aanmeldt. Zonder een dergelijk overgangsbewijs zullen wij
 3. een leerling niet toelaten.
 4. Een door de wettelijk vertegenwoordiger volledig ingevuld aanmeldingsformulier.
 5. Alle voor de aanmelding relevante papieren (bijv. CITO-score groep 8, advies basisschool, kopie paspoort etc.). De afleverende school kan u deels van deze gegevens voorzien. 
 6. Een schriftelijk overzicht van alle relevante informatie over de schoolcarrière van de instromer. Deze informatie is eveneens afkomstig van de afleverende school.
 7. Een positief advies van de afleverende school ten aanzien van de kwaliteiten en competenties van de betreffende leerling.
 8. Op 1 november van het schooljaar waarvoor de aanmelding geldt, mag de leerling.voor leerjaar 1 niet ouder dan 13 jaar zijn
  • voor leerjaar 2 niet ouder dan 14 jaar zijn
  • voor leerjaar 3 niet ouder dan 15 jaar zijn
  • voor leerjaar 4 niet ouder dan 17 jaar zijn
  • voor leerjaar 5 niet ouder dan 18 jaar zijn
 9. De profielkeuze moet passen binnen het curriculum en het rooster dat ’t Atrium aanbiedt
 10. In het vrije deel van elk aangeboden profiel op ’t Atrium is het onderdeel Internationalisering een verplicht onderdeel van het curriculum in leerjaar vier.
 11. Tussentijdse instroom in het TTO of in de Sportklassen is alléén bespreekbaar indien de leerling reeds op een TTO-school zit of onderwijs in een Sportklas volgt. Alle andere gevallen worden afgewezen. 

Procedure

 1. Na de aanmelding volgt een gesprek op school met de ouders en de leerling.
 2. De afdelingsleider vraagt schriftelijk en/of mondeling aanvullende informatie op van de
 3. afleverende school.
 4. De afdelingsleider beslist over de toelating (al dan niet onder voorwaarden) op ’t Atrium.  

Plaatsing

Pas na afloop van de afsluitende rapportvergaderingen op ’t Atrium krijgen de ouders uitsluitsel over de mogelijkheid tot definitieve plaatsing. Dit is afhankelijk van de definitieve groepsgrootte.

Top