vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Doorstroomeisen

Toelatingseisen instroom mavo 4 naar havo 4

Om toegelaten te kunnen worden tot havo 4 dient de kandidaat aan de volgende eisen te voldoen:

 1. Het bezit van het diploma vmbo-t (mavo) met een vakkenpakket dat voldoende aansluiting garandeert voor het te volgen profiel in de Tweede Fase havo.
 2. Een gemiddelde score van de eindexamenvakken van ten minste 6.8. (Voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde moet daarbij tenminste een 6.0 zijn behaald op het CE.)
 3. Een  positieve advisering van de lesgevende docenten, waarbij gelet wordt op de volgende kwaliteiten en competenties:
  • sociaal functioneren
  • gedrag
  • algemene ontwikkeling
  • zelfstandigheid
  • werken met grote hoeveelheden stof
  • taalbeheersing
  • doorzettingsvermogen havo perspectief.

  Bij de beoordeling van de advisering wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het feit dat de Tweede Fase zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht veel zwaarder is dan de vmbo-opleiding.

 4. De kandidaat mag voor 1 januari van de betreffende cursus niet ouder zijn dan 17 jaar.
 5. De ouders/verzorgers gaan akkoord met de voorwaarden dat in havo4: wordt deelgenomen het internationaliseringsprogramma. De internationalisering is een verplicht onderdeel van het curriculum in havo4 en is het school eigen deel van de zgn. vrije ruimte.

Toelatingseisen instroom havo 5 naar vwo 5 op ‘t Atrium

1 Vroegtijdige voorlichting en vroegtijdig aanvragen

Een diploma havo geeft niet automatisch het recht op instroom in vwo 5 op ‘t Atrium.

De kandidaat die na het behalen van het diploma havo naar vwo 5 op ’t Atrium wil doorstromen, dient zich vroegtijdig op de hoogte te stellen van de toelatingseisen op ’t Atrium ten aanzien van deze stap. Aanmelding door de wettelijke vertegenwoordigers van de leerling dient te gebeuren vóór 1 april.

2  Toelatingscriteria

 1. Een wettelijk vereist toelatingsbewijs in de vorm van het diploma havo.
 2. Een havo-profiel dat naadloos aansluit op het gewenste profiel in het vwo. Denk hierbij ook aan de verplichte tweede moderne vreemde taal op het vwo. Er is geen mogelijkheid ontbrekende vakken in te halen.
 3. Een CE-score van tenminste 7,0 voor elk van de vakken waarin Centraal Examen is gedaan. Een lagere score leidt tot afwijzing.
 4. Een positieve advisering van de lesgevende docenten van de afleverende school, waarbij gelet wordt op kwaliteiten en competenties die vereist zijn voor een succesvolle loopbaan in het vwo. Wij  vragen naar:
  • het nodige groeipotentieel van de leerling,
  • het hogere abstractieniveau op het vwo,
  • de benodigde intellectuele capaciteiten,
  • het gedrag en de werkhouding      
 5.  Het gekozen profiel mag geen onvoldoende profielvakken bevatten.
 6. De leerling mag op 1 november van het schooljaar waarvoor de aanmelding geldt niet ouder zijn dan 18 jaar.

3 Procedure

Aanmelden door de wettelijke vertegenwoordigers van de leerling dient te gebeuren vóór 1 april. Vervolgens wordt er informatie gevraagd van de lesgevende docenten van de afleverende school en wordt er een gesprek met de kandidaat gevoerd. Na de uitslag van het CE wordt de beslissing over toelating genomen door de afdelingsleider van ‘t Atrium. 

4 Plaatsing

Pas na afloop van de afsluitende rapportvergaderingen op ’t Atrium krijgen de ouders uitsluitsel over de mogelijkheid tot definitieve plaatsing in vwo 5.

Top