vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Decanaat mavo

Op ’t Atrium vinden we het belangrijk dat leerlingen ontdekken waar hun talenten liggen, wat ze daarmee willen voor hun toekomst en welke vervolgstudie daar het beste bij past. Onze leerlingen maken in de mavo al vroeg keuzes die van invloed zijn op hun toekomst. Dit doen ze niet alleen: de mentor en de decaan spelen hierbij een belangrijke rol. Vanaf leerjaar 2 gaan deze samen met de leerlingen kijken naar waar de sterke punten van de leerling liggen. Dit helpt bij het maken van de juiste keuzes.

In alle leerjaren worden de ouders uitgenodigd door de decaan voor uitleg over het kiezen van een vakkenpakket en aanmelden bij een mbo. Voor de ouders van leerlingen in klas 2 en 3 is dat in maart en voor de ouders van leerlingen in klas 4 in het begin van het jaar.

Klas 2

In de tweede klas maken de leerlingen een 1e keuze richting eindexamen door het kiezen van een vakkenpakket voor mavo-3. Hierbij moet al over de grens van mavo-4 heen gekeken worden om de deur naar de havo open te houden. Tijdens een avond in maart, speciaal over het kiezen van een vakkenpakket, geeft de decaan daar verdere uitleg over.

Klas 3

In de derde klas wordt de keuze van het vakkenpakket voor het examen gemaakt. In de maanden november en december worden door de mentor keuzebegeleidingslessen gegeven. Daarbij wordt aandacht besteed aan zelfkennis (wie ben ik/ wat kan ik/ wat wil ik), aan studie- en beroepsmogelijkheden na de mavo en aan het met verstand  kiezen van een vakkenpakket. Om een kijkje in de keuken van een MBO te nemen kunnen de leerlingen via Zoek-Jouw-Mbo zich aanmelden om een dagdeel mee te lopen op een MBO van hun keuze. In maart maken de leerlingen een voorlopige vakkenpakket keuze. Eind april / begin mei moet een definitieve keuze gemaakt worden.

Formulier vakkenpakketkeuze m2 naar m3

Klas 4

In de vierde klas moet voor 1 april een vervolgopleiding gekozen worden. Een moeilijke beslissing. Begin november wordt de eerste peiling naar de plannen voor na het examen gedaan. Weet de leerling al wat hij/zij na de mavo gaat doen? Gesprekken met de mentor en de decaan kunnen hierbij helpen. Ook wordt er aandacht besteed aan zaken zoals de aanmeldingsprocedure, het digitaal doorstroomdossier (het DDD) en het bezoeken van Open Huis-dagen. Mavo-4 leerlingen kunnen zich ook in de 4e klas nog een keertje aanmelden voor een meeloopmiddag op een MBO.

Handleiding DDD

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij de decaan mavo.

de heer N.L. (Nanno) van den Hazel

Decaan mavo

de heer N.L. (Nanno) van den Hazel


Top