vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Decanaat vwo

Profielkeuze vwo 3

In (t)vwo 3 maken onze leerlingen een belangrijke keuze voor hun toekomst. Ze kiezen een profiel. Er zijn vier profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid. Naast de vakken die bij het profiel horen, volgen zij een aantal vakken gemeenschappelijk. In hun vrije ruimte kiezen ze zelf voor vak(ken) die zij interessant vinden.

Kiezen is niet makkelijk en leerlingen moeten al vroeg een route kiezen. Belangrijk hierbij is dat leerlingen kritisch naar zichzelf kijken, wat vind ik leuk, en wat kan ik goed? Natuurlijk doen zij dit niet alleen. Leerlingen worden hierbij begeleid door hun mentor en decaan. We gebruiken de digitale methode Qompas als lesmethode om een bewuste keuze te maken.

Studiekeuze (loopbaanoriëntatie) voor hbo & wo voor vwo 4, 5 en 6

In (t)vwo 4 gaan de leerlingen vanuit het profiel dat zij gekozen hebben verder met de oriëntatie op hun vervolgopleiding. De decaan helpt hen samen met de mentor de route hiervoor te vinden. Leerlingen verdiepen zich in de verschillen tussen hbo en wo en het bachelor-mastersysteem. Zij doen een aantal tests die hen helpen bij het kiezen van de best bij hen passende studie en zij gaan kijken naar de verschillende beroepensectoren en de beroepen die hierbij horen. Leerlingen gaan hierbij steeds op zoek naar antwoorden op belangrijke vragen; wie ben ik, waar liggen mijn talenten, wat vind ik leuk, welke studies passen bij mij, waar wil ik studeren? Vervolgens gaan zij op zoek naar studies, en bekijken ze aan welke toelatingseisen zij moeten voldoen. Om een goed beeld te krijgen van de verschillende opleidingen en onderwijsinstellingen bezoeken zij Open dagen en eventueel ook Meeloopdagen. Hiervoor vragen zij verlof aan bij de decaan (met Verlofformulier LOB). In Qompas doen leerlingen kort verslag van deze dag.

In (t)vwo 6 kiezen leerlingen een vervolgstudie en melden zich hiervoor aan. Dit kan al vanaf oktober. Een aantal studies heeft slechts een beperkt aantal plekken (numerus fixus), hiervoor moeten leerlingen zich eerder aanmelden, soms al voor 15 januari. Ook alle andere van de ruim 3000 opleidingen kunnen aanvullende eisen stellen, die verschillen per opleiding en opleidingsplaats. Bij alle studies zonder numerus fixus of aanvullende eisen dient de leerling zich uiterlijk voor 1 mei aan te melden. 

Wanneer leerlingen liever een tussenjaar nemen of graag in het buitenland willen studeren, dan kunnen zij zich met vragen hierover wenden tot de decaan.

Profielkeuzeformulier (t)vwo 3

Studiekeuzespecial 2020-2021 (bron: Vereniging voor Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders)
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij onze decaan:
mevrouw Ir. V. (Vera) Ummels MSc

Decaan (t)vwo

mevrouw Ir. V. (Vera) Ummels MSc


Top