vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

FAQ

Veelgestelde vragen 

Algemeen
Indeling van de dag
Magister
Extra hulp

Algemeen
Wat is de grootste verandering met de basisschool?

De grootste verandering is dat je ieder uur een ander vak hebt met een andere docent. Na iedere les ga je naar een ander lokaal toe. 

Hebben jullie aparte mavo-, havo- en vwo-brugklassen?

Mavo, havo en vwo hebben hun eigen kenmerken en leiden allebei naar een waardevol diploma. We vinden het erg belangrijk dat elke leerling op de juiste plek terechtkomt. We geven je daarom twee jaar de tijd om te ontdekken welk niveau het beste bij je past.  We hebben mavo/havo-, havo/vwo- en vwo-brugklassen. Vanaf het derde jaar zit je op één niveau.

Welke talen worden er aangeboden op school?

In de brugklas heb je Frans en Engels als moderne vreemde talen. Vanaf klas 2 wordt ook het vak Duits aangeboden.

Werken jullie met boeken of laptops?

We werken in het lokaal met boeken. Dat vinden we prettig. Natuurlijk gebruiken we geregeld de computer in de lessen. Lessen worden dan in het computerlokaal gegeven.

Sommige methodes hebben ook een digitale site waarop oefeningen staan om extra goed te worden in een vak. Hier kun je thuis digitaal aan werken.

Waarom moet ik voor ‘t Atrium kiezen?

We zijn een relatief kleine school en we hebben veel structuur in de lessen. We kennen elkaar goed op school. De docenten werken in vaste teams en daardoor weten we goed wat we doen. We hebben snel contact met de leerlingen, docenten en ouders. Doordat je bij ons echt gezien wordt en we veel keuzes aanbieden, kan je jezelf goed ontwikkelen ter voorbereiding op je toekomst. Daarnaast vinden we het belangrijk dat jij je ontwikkelt en dat we je leren om zelfstandig keuzes te maken.

Wat heeft ’t Atrium voor speciaals?

Op ’t Atrium kan je kiezen voor international, sport of regulier, waarbij je bij regulier steeds weer opnieuw geprikkeld wordt door een nieuw kort project. Je kunt hierbij denken aan projecten met het vak creative science, kunst en dergelijke.  

We bieden vakken aan die andere scholen niet hebben, zoals creative science (klas 1 en 2) en Big History Project (vwo 5). 

Daarnaast hebben we veel extra activiteiten naast het normale rooster. Namelijk:

 • brugklaskamp
 • reis naar Canterbury
 • een leuk kunst- en cultuurprogramma voor de hele onderbouw
 • een reis naar Barcelona in mavo 3, en een skiweek in leerjaar 3 voor sportklas
 • een internationaal uitwisselingsprogramma in havo en vwo 4
 • toneelgroep
 • techniekgroep
 • dansgroep
 • Model United Nations

Wat zijn de kenmerken van ’t Atrium?

 1. Zorgzaam voor onze leerlingen en het personeel
 2. Betrokken en vakkundige docenten
 3. Aandacht voor veilige omgeving en prettige sfeer
 4. Een duidelijke structuur
 5. Internationale reizen, contacten en uitwisselingsprogramma’s
 6. Extra opleidingsaanbod voor leerlingen die nog meer uit hun opleiding willen halen
 7. Veel buitenschoolse activiteiten, o.a. op gebied van muziek, kunst en cultuur
 8. Goede onderwijsresultaten

Indeling van de dag

Hoeveel lesuur heb je in een week?

Gemiddeld genomen heb je 32 lesuren van 50 minuten in een week. In de onderbouw proberen we ervoor te zorgen dat je uiterlijk om 15.10 uur uit bent.

Hoe lang duren de lessen?

De lessen duren 50 minuten. Sommige vakken worden 100 minuten gegeven zoals LO, handvaardigheid en creative science.

Hoeveel pauzes heb je?

Je hebt twee pauzes. De eerste is van 11.00 tot 11.25 uur, de tweede van 13.05 tot 13.30 uur. In de pauze mag je eten en drinken, want dat hebben we liever niet tijdens de les.

Hoe houden jullie de school schoon na de pauze?

We hebben een stewardsysteem. Leerlingen uit klas 4 en 5 zijn twee weken in het jaar steward in de pauze. De rol van deze stewards is dat ze tijdens de pauze toezicht houden in de aula, op de gangen en op het schoolplein. Ze spreken leerlingen aan als deze rommel achterlaten. Samen houden we de school dus schoon.

Natuurlijk hebben we ook schoonmakers in dienst. Zij maken de school schoon maar zij zijn er niet om de rommel van leerlingen op te ruimen.

Wat gebeurt er als er een les uitvalt?

In klas 1 en 2 worden lesuren opgevangen door een invaldocent. We hebben hiervoor een boekenkist samengesteld met leuke boeken Nederlands en Engels. In dit uur ga je lezen voor Nederlands of Engels. Soms mag je ook alvast je huiswerk maken.

Wanneer een docent van het eerste of laatste uur uitvalt, vervalt het uur en mag je later naar school of eerder naar huis. Soms gaat de les door en heb je van een andere docent les.

Mag je van het schoolplein af in de pauze?

Klas 1, 2 en 3 mogen niet van het schoolterrein af. We willen graag weten waar onze leerlingen zijn. In de bovenbouw mogen leerlingen wel van het schoolterrein af in een tussenuur, maar alleen na toestemming van de receptie.

In de pauzes mag je nooit van het terrein af.

Magister

Wat is Magister?

Magister is een programma waarin je je rooster, je huiswerk en je cijfers kunt inzien. Via Magister kun je ook e-mailen met je docent of je klasgenoten. Ook digitaal lesmateriaal is op te vragen via Magister. Het handigst is om de Magister-app op je telefoon te downloaden.

Hoe zie ik mijn rooster?

Via de Magister-app zie je je persoonlijke rooster. Als er een wijziging is, bijvoorbeeld van een klaslokaal, dan zie je dat gelijk in dit rooster.

Hoe moet ik huiswerk noteren?

Het beste is om je huiswerk zelf in een agenda te noteren. De docent noteert het huiswerk ook in Magister. Dat is weer handig als je een les afwezig bent geweest. Huiswerk zie je in je rooster vermeld staan. Je ouders hebben ook toegang tot Magister en kunnen je zo helpen bij je planning voor bijvoorbeeld toetsen.

Extra hulp

Hoe gaan jullie op school om met dyslexie?

Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen meer tijd krijgen bij hun toetsen. Er is een apart toetslokaal waar je rustig toetsen kunt maken en waar je extra tijd krijgt.

Ik kan niet goed plannen. Kan ik hier hulp voor krijgen?

In de brugklas heb je iedere week een mentorles. In deze lessen leer je hoe je moet plannen en hoe je het beste kunt leren. Dit noemen we studievaardigheden. Daarnaast werken we ook met zorgcoaches voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Hoe gaan jullie om met leerlingen met AD(H)D?

Bij de aanname van de leerlingen kijken we wat er nodig is om de leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Je kunt bijvoorbeeld een aantal keer een gesprek met de orthopedagoog, de zorgcoördinator of met de mentor hebben. Er worden dan afspraken gemaakt waar de docenten rekening mee kunnen houden.

Top