vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Toelating

De aanmeldingen voor de brugklas van 2020-2021 zijn onder ons maximum gebleven, dat betekent dat wij niet hoeven te loten.

Aanmelding

De aanmelding voor het voortgezet onderwijs verloopt via de basisschool. Deze geeft onderstaande gegevens van uw kind, samen met uw aanmelding, vóór 15 maart aan ons door.

Wanneer een leerling niet voldoet aan één of meer voorwaarden om geplaatst te worden in de door ouders en leerling gewenste afdeling, bepaalt de toelatingscommissie van ’t Atrium in welke afdeling de leerling geplaatst wordt.

Plaatsing

Voor de plaatsing in een brugklas-type wordt uitgegaan van de hieronder genoemde richtlijnen:

TTO 1

 • Advies basisonderwijs minimaal havo
 • De informatie van het overdrachtsgesprek met de basisschool ondersteunt de plaatsing
 • Positieve uitkomst van een intake gesprek met leerling en ouders

Brugklas 1 V/H (vwo/havo)

 • Advies basisonderwijs minimaal havo
 • De informatie van het overdrachtsgesprek met de basisschool ondersteunt de plaatsing

Sportklas 1 V/H (vwo/havo)

 • Advies basisonderwijs minimaal havo
 • De informatie van het overdrachtsgesprek met de basisschool ondersteunt de plaatsing

Brugklas 1 H/M (havo/mavo)

 • Advies basisonderwijs minimaal mavo (vmbo-theoretisch)
 • De informatie van het overdrachtsgesprek met de basisschool ondersteunt de plaatsing

Sportklas 1 H/M (havo/mavo)

 • Advies basisonderwijs minimaal mavo (vmbo-theoretisch)
 • De informatie van het overdrachtsgesprek met de basisschool ondersteunt de plaatsing

Leerlingen die een havo-advies van de basisschool krijgen, kunnen in een vh- of in een hm-brugklas worden geplaatst. Hierin worden de wens van ouders en leerling en de scores op het LVS meegenomen.

Aanmelding klas 1 en deelname Internationale uitwisselingen in klas 4

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaren de ouders/verzorgers akkoord te gaan met de geldende schoolregels en met de uit deze aanmelding voortkomende verplichting deel te nemen aan alle onderdelen van het onderwijs en het lesprogramma van ‘t Atrium. Hieronder vallen deelname aan de verplichte internationale uitwisselingen in klas 4 en het brugklaskamp, het TTO-programma en het Sportklas programma.

Procedure aanmelding en inschrijving

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Amersfoort (Amersfoort, Nijkerk, Baarn, Soest, Bunschoten) werken samen om te zorgen dat iedere leerling een goede plek in de brugklas vindt. Daarom hanteren zij dezelfde aanmeldprocedure. Zo is het voor iedereen duidelijk hoe de overgang van de basisschool naar de brugklas is geregeld.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

mevrouw C. (Chantal) Dijkstra-Wijkmans

Conrector brugklassen en klas 2 van (t)havo

mevrouw C. (Chantal) Dijkstra-Wijkmans


Top