vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, oftewel inspraak. De MR vertegenwoordigt de belangen van de ouders, personeelsleden en leerlingen. De MR wil het belang van de school zo breed mogelijk vertegenwoordigen

Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Dit heet het instemmingsrecht. Alleen als de MR instemt met het besluit, kan het worden uitgevoerd. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt kenbaar maken aan het bestuur, gevraagd of ongevraagd. Dit valt onder het initiatiefrecht. Ook heeft de MR adviesrecht. Op ieder advies van de MR moet het schoolbestuur serieus reageren.

Minimaal één keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van alles wat er is gedaan. De raad zorgt ervoor dat iedereen daarvan kennis kan nemen. Vaak zal de MR ook tussentijds de eigen achterban informeren. Zo kunnen alle leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte blijven van wat er speelt. Op die manier zorgt de MR voor openheid binnen de school.

De samenstelling van de MR op 't Atrium is in 2022-2023 als volgt:

Medewerkers

Voorzitter: Bianca van der Heijden
Vice-voorzitter: Noortje Boshuizen
Secretaris: vacant

Ronald Hartog
Tabe van de Vegte
Jord van den Berg

Mail naar pmr@t-atrium.nl

Ouders

Peter Esko

Henriëtte Slatius

Louwe Post

Leerlingen

Mariam Amini [VT5] [Voorzitter leerlingenraad]
Jacinda van der Kuilen [V6] [Secretaris leerlingenraad]
Daan Dijker [VT6]

Top