vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Tevredenheidsonderzoek leerlingen en ouders 2019-2020

donderdag 16 juli 2020

Het tevredenheidsonderzoek leerlingen wordt jaarlijks afgenomen bij klas 1, klas 3 en bij de examenklassen. Het oudertevredenheidsonderzoek wordt uitgezet bij alle ouders van alle leerlingen van de school. Allereerst willen we alle leerlingen en ouders bedanken die de tijd hebben genomen om de enquête in te vullen. Hieronder een beknopte samenvatting van de resultaten.


Samenvatting tevredenheidsonderzoek leerlingen

We mogen heel trots zijn op de resultaten van het tevredenheidsonderzoek over dit schooljaar. We scoren dit jaar gemiddeld een 7.7. Het landelijke gemiddelde ligt op een 7.1. We zitten hier dus ruim boven. Ook t.o.v. vorig jaar (7.0) scoren we goed.

Leerlingen voelen zich veilig bij ons en worden met respect behandeld. Discriminatie en pestgedrag komt nauwelijks voor. De leerlingen zijn positief over de begeleiding van de mentor en de onderlinge omgang en sfeer is goed. Leerlingen geven aan dat ze goed geïnformeerd worden over schoolzaken en geven aan dat er duidelijke regels op school zijn. Er wordt goede uitleg gegeven door docenten en je krijgt hulp als je problemen hebt met leren. Docenten vertellen duidelijk hoe je resultaten zijn.

Hoewel we op het gebied van meer afwisseling van verschillende activiteiten tijdens de lessen, het motiveren van leerlingen, het aansluiten op gebeurtenissen uit het nieuws en ons ict-gebruik hoger scoren dan vorig jaar, is hier nog steeds winst te behalen. Met het verder ontwikkelen van het gepersonaliseerd leren pakken we deze punten dan ook op.

Samenvatting tevredenheidsonderzoek ouders

We zijn tevreden over de uitkomst van het oudertevredenheidsonderzoek. We scoren hier gelijk aan de landelijke benchmark en 1/10 hoger dan vorig jaar.

Uit het onderzoek komt naar voren dat ouders goed op de hoogte worden gehouden van belangrijke gebeurtenissen en dat ouders makkelijk contact krijgen met school. Ook blijkt dat het onderwijs goed aansluit bij het niveau van het kind en scoort de tevredenheid over de mentor hoog.

Veel ouders geven aan dat ze onze school zouden aanbevelen aan anderen. Dat is een prachtig compliment! Ook wordt aangegeven dat ouders goed geïnformeerd worden over de vorderingen van hun kind.

Als ontwikkelpunten nemen we mee om meer te investeren in het interessant maken van de lesstof, het voorbereiden van kinderen op de samenleving en het inzetten van ict-middelen.

« Terug

Top