vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Vacature GMR

gmr Atrium Amersfoort.pngvrijdag 16 oktober 2020

Wil jij meebeslissen over het beleid van de Onderwijsgroep? Meld je dan aan voor een plek in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Op dit ogenblik zijn er twee vacatures in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR): een vacature voor een ouder van ’t Atrium en voor een leerling van ’t Atrium. Heb je interesse in deze vacature? Lees dan hieronder wat de GMR doet en meld je aan door een e-mail te sturen via k.bennink@t-atrium.nl met een korte motivatie.

Wat doet de GMR

In de GMR zijn alle scholen van de onderwijsgroep vertegenwoordigd. De GMR is dé plek waar ouders/leerlingen en personeelsleden invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de Onderwijsgroep. Net als bij de MR is er sprake van wettelijke bevoegdheden die zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap. Bijzonder voor de onderwijsgroep is dat het bestuur niet alleen te maken heeft met de GMR VO maar ook met de MR Axia voor het VSO. Omdat we binnen de onderwijsgroep maar één VSO school hebben, is daar geen GMR, maar is de MR het aanspreekpunt voor het bestuur.

De GMR VO en MR Axia praten en beslissen mee over bovenschoolse zaken zoals; de begroting/financiën, het bestuursformatieplan (instemmingsrecht), huisvesting, het strategisch meerjarenplan etc. Voor het College van Bestuur zijn beide organen een belangrijke gesprekspartner. Voor iedere school zijn de besluiten op dit niveau van groot belang.

Samenstelling

De GMR VO bestaat uit 16 leden; 8 namens personeel en 8 namens ouders/leerlingen. Afvaardiging verloopt via de MR-en. Dit betekent overigens niet dat de leden van de GMR ook lid moeten zijn van de MR van de school. Op dit moment is er een aantal vacatures. Heb je belangstelling om mee te denken over de ontwikkeling van de Onderwijsgroep? Meld je dan aan via de MR van je school. Het is fijn als leden kennis kunnen meenemen of interesse hebben op bestuurlijk of financieel gebied, maar is niet noodzakelijk.

Vergaderingen

Er zijn 5 reguliere vergaderingen per jaar met het CvB. Daarnaast praat de GMR 2 keer per jaar met een delegatie van de Raad van Toezicht. Er is ook een auditcommissie GMR. Deze komt 2 keer per jaar bij elkaar.

« Terug

Top