vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Nieuws vanuit de mavo

mavo.pngvrijdag 16 oktober 2020

De mavo is volop in beweging! Lees verder over de introductie van het nieuwe vak 'technologie en toepassing', over het herkansen van toetsen en over werkstukken en het profielwerkstuk van mavo-4.

Ontwikkeling nieuw vak technologie en toepassing

Volgend schooljaar starten we in mavo-3 met het vak technologie en toepassing (t&t). Aan de hand van levensechte opdrachten maakt de leerling kennis met de toepassing van technologie in het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Dit schooljaar zijn we vol enthousiasme bezig met het voorbereiden van dit vak. We hebben er zelfs een subsidie voor aangevraagd. Uiterlijk 1 december horen we of we hiervoor in aanmerking komen. Indien we subsidie krijgen kunnen we extra personeel inzetten en extra materiaal aanschaffen wat het vak nog mooier maakt. Wilt u meer weten over technologie en toepassing? Klik dan op deze link. Voor de ontwikkeling van het vak zijn we op zoek naar bedrijven of instellingen die het leuk vinden om samen met ons leerzame en levensechte opdrachten te verzinnen voor onze leerlingen. Dit hoeft geen technisch bedrijf te zijn. Technologie is heel breed en wordt in veel bedrijven toegepast. Denk bijvoorbeeld aan de technologie in de zorg. Wellicht heeft u als ouder hier ideeën over of kan het bedrijf waar u werkt hierin iets betekenen. Neem dan contact op met Noortje Boshuizen (n.boshuizen@t-atrium.nl).

Technologie en toepassing

Toetsen en werkstukken

Met de mentoren van de mavo hebben we het afgelopen jaar geëvalueerd. Wat ons opviel was dat leerlingen soms de motivatie verliezen na een diepe onvoldoende. We starten daarom een pilot in mavo 2. Mavo 2 leerlingen mogen na de eerste periode 1 repetitie uitkiezen die ze mogen herkansen. Daar zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. De leerling krijgt oefenstof om zich goed voor te bereiden op de herkansing. Indien de leerling zich hier goed voor inzet, mag de leerling de repetitie herkansen. Verder hebben we gemerkt dat we soms lang achter leerlingen aan moeten lopen omdat ze een toets moeten inhalen of omdat ze een werkstuk niet hebben ingeleverd. Hierover hebben we afgesproken dat we bij het missen van een inhaaltoets direct met de ouders contact opnemen en in overleg een nieuwe afspraak maken. Voor het inleveren van werkstukken hebben we afgesproken dat een leerling een punt kan verdienen voor het op tijd inleveren van een werkstuk. Een leerling die het niet op tijd inlevert, moet het werkstuk direct de volgende dag inleveren en krijgt dit punt niet. Levert de leerling het dan nog niet in, dan nemen we contact op met thuis.

Met bovenstaande hopen we leerlingen gemotiveerd te houden en te bewerkstelligen dat ze niet achter komen te lopen.

Het profielwerkstuk mavo 4 en de aankomende toetsweek

Onze mavo 4 leerlingen zijn in twee- of drietallen gestart met het profielwerkstuk. Ze bedenken een hoofdvraag en een aantal deelvragen. Dit werken ze verder uit in een werkstuk. Leerlingen hebben hiervoor ook een programmaboekje gekregen. Wellicht is het voor u als ouder leuk om dit boekje met uw kind door te nemen. 8 december presenteren de leerlingen hun bevindingen aan de begeleiders en ouders. Houdt u deze avond alvast vrij? Het zal waarschijnlijk voor ouders een online-bijeenkomst worden.

Na de herfstvakantie hebben de mavo 4 leerlingen nog 1 lesweek en daarna start hun toetsweek. In de toetsweek hebben de mavo 4 leerlingen maximaal 2 toetsen per dag. Ze krijgen deze week geen lessen. Ook u als ouder kan een steentje bijdragen door uw kind te ondersteunen bij het leren en te helpen bij het plannen. We wensen de leerlingen veel succes met de voorbereiding.

« Terug

Top