vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Leerachterstanden door corona?

leerachtstand.pngdonderdag 07 januari 2021

Niet iedereen leert even gemakkelijk in een situatie met onderwijs op afstand. Soms is de thuissituatie niet bevorderend en soms is er sprake van psychosociale problematiek die het leren thuis in de weg zit. Gelukkig is ook deze lockdown aan scholen de mogelijkheid geboden om deze specifieke doelgroep van leerlingen alsnog op school onderwijs aan te bieden. Op 't Atrium wordt deze opvang gecoördineerd door mevrouw Boshuizen en de heer Haring. Zij zorgen ervoor dat deze specifieke doelgroep van leerlingen op school worden ontvangen en onder toezicht de online lessen kunnen volgen.  

Voor het overgrote deel van onze leerlingen betekent de lockdown dat het onderwijs vanuit huis gevolgd moet worden. Het is nog niet duidelijk wat de effecten zijn van het onderwijs op afstand op de leeropbrengsten van leerlingen, maar het vermoeden bestaat dat er leerachterstanden zijn ontstaan. In november 2020 schreef onderwijsminister Slob aan de Tweede Kamer dat er momenteel verschillende onderzoeken lopen om de achterstanden in beeld te brengen. De eerste uitkomsten van dit onderzoek worden in het voorjaar 2021 verwacht.  

Als school willen wij niet wachten op de uitkomsten van het onderzoek op landelijk niveau. Uit de evaluatie van de online onderwijsdag in oktober, die door 500 leerlingen werd ingevuld, bleek dat een derde van alle leerlingen bang is voor een achterstand als gevolg van het onderwijs op afstand.  

Per afdeling is op basis van de resultaten van het eerste rapport en de bevindingen van de vakdocenten in beeld gebracht of er sprake is van onderwijsachterstanden. Ook is gekeken naar reparatiemogelijkheden indien daartoe een noodzaak lijkt te bestaan. Uiteindelijk heeft iedere afdeling een aanbod passend bij de leerlingen en het team. Zo gaat het onderbouwteam direct na de lockdown van start met huiswerkbegeleiding. Leerlingen die twee of meer onvoldoendes staan kunnen zich voor 1 of 2 dagen per week aanmelden om op school, onder begeleiding van een docent, aan de slag te gaan met het huiswerk. Andere afdelingen hebben vergelijkbare initiatieven.  

Maakt u zich zorgen over een eventuele leerachterstand van uw kind dan kunt u altijd contact opnemen met de mentor.  

« Terug

Top