vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Huiswerkbegeleiding

huiswerk.pngdonderdag 07 januari 2021

De leerlingen hebben het – zeker in deze lockdownperiode – lastig om goed op gang te komen. We onderscheiden daarin twee dingen: het volgen van de online lessen en het maken van het huiswerk. Schoolbreed hebben we inmiddels een mogelijkheid om leerlingen vanuit school de online lessen te laten volgen als dat vanuit thuis om moverende redenen niet lukt. Deze leerlingen werken dan in de mediatheek, waar altijd een medewerker aanwezig is.

Daarnaast zien we dat in de onderbouw, mavo en havo structuur gezocht is voor het maken van huiswerk op school. De frequentie en precieze invulling verschilt in nuance, maar in deze afdelingen worden kansen geboden om op school – soms ook in deze lockdown periode – onder toezicht je huiswerk te maken. Zo krijgt de leerling meer structuur en een omgeving waarin geconcentreerd aan het huiswerk gewerkt kan worden.

In alle afdelingen is er meer aandacht voor vaardigheden. Vanuit de vakdocenten wordt er meer aandacht besteed aan vaardigheden, zoals woordjes leren, mindmappen, samenvatten, leren leren en beantwoorden van vragen. Zo gaat ook in mentorlessen van de onderbouw meer aandacht dan normaal naar deze vaardigheden, maar ook naar vakoverstijgende vaardigheden zoals planning. En op de havo worden bijvoorbeeld online masterclasses georganiseerd voor leerlingen uit havo 3, 4 en 5 (tegelijkertijd) over thema’s als plannen voor een toetsweek, mindmapping en goed beantwoorden van toetsvragen. In de mavo en onderbouw zijn enkele leerlingen met een training rekenvaardigheid bezig.

Bovenal proberen we de leerlingen zo goed mogelijk in beeld te hebben en doen we wat binnen onze mogelijkheden ligt om leerlingen te ondersteunen, vakinhoudelijk, sociaal emotioneel en mentaal. Het is prachtig om te zien hoeveel medewerkers extra hard lopen voor leerlingen, terwijl het voor henzelf ook een pittige tijd is!

Wil je meer weten over de huiswerkbegeleiding op ’t Atrium, neem dan contact op met jouw mentor.

« Terug

Top