vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

TTO senior school

tto-school.jpegdonderdag 18 maart 2021

Na een strenge visitatie door het Nuffic deze maand heeft 't Atrium het TTO senior certificaat gekregen. Dit betekent dat het TTO-onderwijs in de onder- en bovenbouw van 't Atrium aan de hoge kwaliteitsstandaard voldoet. Hier is 't Atrium natuurlijk enorm trots op!

Sinds 1998 biedt 't Atrium tweetalig onderwijs. Om dit te mogen doen moet een school voldoen aan strenge kwaliteitseisen van het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs.  

Na een strenge visitatie door het Nuffic deze maand heeft 't Atrium het TTO senior certificaat gekregen. Dit betekent dat het TTO-onderwijs in de onder- en bovenbouw van 't Atrium aan de hoge kwaliteitsstandaard voldoet. Hier is 't Atrium natuurlijk enorm trots op! 

Atrium International 

Ondanks dit grote succes heeft 't Atrium besloten om vanaf het komende schooljaar TTO, voor de nieuwe leerlingen uit groep 8, om te vormen naar Atrium International. We vroegen rector Muriëlle Springer waarom hiervoor gekozen is.  

In de meer dan 20 jaar dat wij nu TTO aanbieden op onze school hebben wij gezien welke meerwaarde deze vorm van onderwijs heeft voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Ze spreken beter Engels en zijn beter voorbereid op een internationaal georiënteerde opleiding dan leerlingen die geen TTO hebben gevolgd. Daarnaast stimuleerde het programma de leerlingen om over hun eigen grenzen te kijken en op zoek te gaan naar internationale overeenkomsten. Tegelijkertijd zien we dat de helft van de vakken in het Engels gevolgd moet worden en de kosten van deze vorm van onderwijs een drempel opwerpen om hiervoor te kiezen.  Daarom introduceren wij Atrium International, een profiel dat niet alleen voor havo en vwo, maar ook voor mavo toegankelijk is. In dit nieuwe profiel wordt ook gewerkt aan de versterking van de Engelse taalvaardigheden en de interculturele competentie, maar de meeste vakken volg je als leerling gewoon in het Nederlands omdat je uiteindelijk ook in het Nederlands eindexamen moet doen. De extra aandacht voor wereldburgerschap en internationale cultuur zullen meegenomen worden uit het TTO-programma. Hierdoor behouden we het goede van TTO, maar maken we de drempel voor het profiel een stuk lager”, aldus Muriëlle Springer.  

Atrium International wordt vanaf het komende schooljaar aangeboden aan de nieuwe instroom in de brugklas. De leerlingen die reeds TTO volgen op 't Atrium kunnen hun TTO-opleiding gewoon afmaken 

« Terug

Top