vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Optimaal ventileren op 't Atrium

donderdag 14 oktober 2021

Optimaal ventileren is belangrijk. Wat zijn de afspraken op 't Atrium?

Een optimaal binnenklimaat is belangrijk voor het welbevinden van leerlingen en onderwijspersoneel in de school. Daarnaast zijn de leerprestaties in een goed geventileerde onderwijsruimte beter en worden aanwezigen minder blootgesteld aan voor de gezondheid nadelig binnenmilieufactoren. 

Goed ventileren op school, het toevoeren van frisse buitenlucht en afvoeren van vervuilde binnenlucht, blijft belangrijk om de aanwezigheid van voor de gezondheid nadelige binnenmilieufactoren in de binnenlucht te verminderen. Ventileren is onderdeel van de complete set aan maatregelen om verspreiding van COVID-19 te beperken en komt niet in de plaats van de andere maatregelen die voor het onderwijs gelden.  

De herfstvakantie nadert en daarmee ook de lagere buitentemperaturen. Na de herfstvakantie passen we de volgende ‘tips’ toe om kou in de winter in de school te voorkomen: 

  • De ramen en deuren van de lokalen zetten we tijdens de lessen niet wagenwijd tegenover elkaar open
  • De ventilatieroosters boven de ramen staan open
  • De verwarming staat voldoende hoog.

Om de toevoer van frisse buitenlucht en de afvoer van vervuilde binnenlucht, ook wel spuiventilatie, te optimaliseren zetten we tijdens de leswisselingen en de pauzes de ramen en de deuren wagenwijd tegenover elkaar open. 

Jassen, petten, hoodies in je kluis of aan de kapstok

Nu de ramen en de deuren tijdens de lessen niet meer wagenwijd tegenover elkaar open hoeven, zal de temperatuur tijdens de lessen in de lokalen weer behaaglijk blijven. Het dragen van jassen, petten en hoodies is na de herfstvakantie niet meer toegestaan tijdens de lessen. Hang je jas dus aan de kapstok of leg deze in je kluisje. 

« Terug

Top