vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Mavo / mavo-plus

Mavo is de naam die we op ‘t Atrium gebruiken om de vmbo-theoretische leerweg aan te duiden. Omdat de aanduiding vmbo met de toevoegingen TL, GL, KB en BB soms voor verwarring zorgde over het niveau waarop wordt gestudeerd, is besloten weer de bekend in de oren klinkende naam mavo te gaan gebruiken. Na een tweejarige brugperiode kunnen leerlingen worden gedetermineerd naar onze relatief kleine mavo-afdeling, die bestaat uit de leerjaren 3 en 4.

De kenmerken van onze mavo-afdeling zijn: veel persoonlijke aandacht, mentorlessen, gestructureerd onderwijs, duidelijkheid in afspraken, een prettige sfeer en zeer goede examenresultaten.  In leerjaar 3 en 4 werken we met een programma van toetsing en afsluiting. Leerlingen worden in toenemende mate verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen leerproces. In mavo 4 kiezen de leerlingen hun eigen mentor die hen kan coachen in het nemen van deze verantwoordelijkheid. Onze leerlingen worden door hun mentoren en decaan vanaf het tweede leerjaar al goed begeleid bij het kiezen van hun vakkenpakket, het profiel en de vervolgopleiding. 

Mavo-plus

Wil jij na je mavo-diploma nog verder studeren op havo-niveau? Heb jij de ambitie om je talenten optimaal te benutten? Dan is mavo-plus voor jou een uitgelezen kans. 

’t Atrium biedt de mogelijkheid om in 7 theorievakken examen te doen op mavo-niveau (vmbo-t). Dit bijzondere aanbod noemen wij mavo-plus.

Hierbij speelt ’t Atrium in op de landelijke tendens dat leerlingen na het behalen van het diploma mavo (vmbo-t) in toenemende mate kiezen voor een vervolgstudie op de havo en pas daarna beginnen met een beroepsopleiding op hbo-niveau.

Door het extra examenvak wordt de kans op een succesvolle aansluiting naar de havo vergroot. De leerlingen die het mavo-plus traject volgen, leren immers te werken met grotere hoeveelheden stof en door het extra theorievak is het verschil met het aantal vakken op de havo niet meer zo groot.

Natuurlijk blijft het behalen van een mavo-diploma met 6 theorievakken tot de mogelijkheden behoren. Dit diploma biedt goede aansluitmogelijkheden met het vervolgonderwijs, met name met het mbo.

Een keuze voor mavo-plus maak je eigenlijk nog niet echt als je naar de brugklas gaat. Je begint bij ons gewoon lekker in een brugklas mavo/havo, en daarna ga je “natuurlijk” naar de tweede klas. Pas wanneer je in het derde leerjaar van de mavo zit, maak je een keuze voor mavo met 6 vakken óf voor mavo-plus met 7 vakken.

Je moet het maar zo zien, met mavo-plus heb je straks gewoon meer te kiezen!

Neem voor meer informatie contact op met onze conrector middenbouw

de heer N. (Nanno) van den Hazel

Conrector middenbouw

de heer N. (Nanno) van den Hazel

Jaar 3 mavo, havo, (t)vwo en Jaar 4 mavo.


Top