vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Extra's

De extra’s van ’t Atrium

’t Atrium is ambitieus: je vindt bij ons niet alleen drie opleidingen en drie profielen (Sportklas, Xplore, Atrium International) ook buiten de opleidingen bieden wij de leerlingen veel extra’s. Hieronder ons extra keuze aanbod voor de talentontwikkeling van onze leerlingen.

Sporttoernooien

Naast dat we in de onderbouw sportklassen hebben en in de bovenbouw de examenvakken lo2 en bsm, bieden we voor alle leerlingen sporttoernooien aan. Onze leerlingen nemen het in verschillende toernooien op tegen leerlingen uit andere klassen van ’t Atrium en tegen leerlingen van andere scholen. Voorbeelden van toernooien die we jaarlijks organiseren: voetbal, volleybal, basketbal, softbal, atletiek, cricket. Opgeven kan via je docent lo.

Veel kunst en cultuur

Op ’t Atrium besteden we veel aandacht aan kunst en cultuur. In de praktijk betekent dit dat onze leerlingen naast de kunstvakken tekenen, handvaardigheid, muziek en drama een aantal keren per jaar een dagdeel deelnemen aan een cultureel programma. Daarnaast is er voor de talentontwikkeling de mogelijkheid om mee te doen aan ons schooltoneel, de muziekavond, de techniekgroep of het organiseren van de schoolfeesten. Hieronder vind je meer informatie.

Schooltoneel

Jaarlijks wordt er een toneelstuk opgevoerd. Hieraan doen tientallen leerlingen mee, zowel op het toneel als bij decorbouw, verlichting, geluid en grime. De regie wordt verzorgd door onze dramadocent. De voorstelling vindt plaats in onze eigen toneelzaal en wordt opgevoerd voor leerlingen en ouders. Op vrijdagmiddag wordt er gerepeteerd. Opgeven kan via mevrouw Mallee (docent drama).

l.mallee@t-atrium.nl

Muziekavond

Aan de muziekavond doen jaarlijks tientallen leerlingen mee, zowel op als rond het podium. Het is een groot en goed bezocht evenement, waarop ieder jaar veel talent te zien is. Leerlingen met muzikaal talent kunnen zich aan het begin van het schooljaar aanmelden bij de organisatoren. Opgeven kan via mevrouw Lammerts (docent muziek).

 s.lammerts@t-atrium.nl 

Techniekgroep

Op ’t Atrium zijn er regelmatig activiteiten waarbij er gebruik wordt gemaakt van onze techniekgroep. Denk hierbij aan licht en geluid bij toneeluitvoeringen, muziekavonden, schoolfeesten en het grootse circus van de sportklasleerlingen. Daarnaast focust de techniekgroep zich sinds 2020 ook op camerawerk voor bijvoorbeeld livestreams en promotiefilmpjes. Al met al houdt de techniekgroep zich bezig met veel verschillende vormen van techniek. De groep bestaat uit enthousiaste jongens en meisjes die het leuk vinden om naast de lessen zich bezig te houden met de organisatie van deze activiteiten. Ervaring is niet verplicht, want je wordt hiervoor speciaal opgeleid. En als dat allemaal nog niet genoeg was, krijg je er ook nog eens een heleboel vrienden bij.

w.bloemsma@t-atrium.nl 

Schoolfeesten en feestcommissie

Schoolfeesten zijn bij ons Themafeesten en dan pakken we echt uit! De feesten worden gecoördineerd door de feestcommissie. Daarin zitten twee docenten en een aantal creatieve leerlingen. Leerlingen maken de aanplakbiljetten, de kaartjes en transformeren de aula in een feestruimte. Ze zorgen ook voor de deejay en het licht en geluid. Je kunt je hiervoor opgeven via je mentor.

Meeloopdagen en masterclasses

De leerlingen uit de laatste twee schooljaren van havo en vwo kunnen ter oriëntatie op hun studiekeuze kennismaken met de wereld van de wetenschap. Ze lopen daarvoor mee met studenten op de faculteit of op de hbo-opleiding van hun keuze. Ook kunnen leerlingen masterclasses volgen aan universiteiten. Contactpersoon voor de havo is mevrouw Van de Wetering. Contactpersoon voor het vwo is de mevrouw Ummels. Zij zijn te vinden in de decanenkamer op de derde verdieping.

Samenwerkingsprojecten met universiteiten

Leerlingen kunnen op verschillende manieren deelnemen aan projecten van universiteiten. Een aantal voorbeelden van activiteiten:

  • Deelname aan projecten, workshops of onderzoek via het netwerk Letteren van de UU
  • Het profielwerkstuk maken onder supervisie van de TU Delft voor Imagine Life Sciences
  • Een practicum van de UU waarbij leerlingen het DNA van tumorcellen bestuderen
  • Het profielwerkstuk maken via de Its Academy van de VU in Amsterdam

U-talent Connection

Onze school is een van de partnerscholen van u-talent connectie. De Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en deelnemende scholen werken samen in een verbindend netwerk. Hierin worden in gezamenlijkheid activiteiten ontwikkeld en aangeboden voor havo en vwo leerlingen met een N-profiel zoals masterclasses en workshops. Hier is meer informatie te vinden over het inhoudelijke programma.

Voor meer informatie kun je terecht bij mevrouw Ummels.

v.ummels@t-atrium.nl

Leerlingenraad

Het is belangrijk dat de stem van de leerling wordt gehoord. We willen uit elke leerjaar een vertegenwoordiging van leerlingen hebben. De leerlingenraad spreekt op regelmatige basis met de schoolleiding over de dagelijkse gang van zaken en over kwesties die voor de leerlingen van belang zijn. Recente successen zijn een verandering van de herkansingsregeling, verlaging van de kopieerkosten, verlenging opening kantine. Zodra er leerlingen aftreden, zijn er verkiezingen waaraan je kan deelnemen. Meer informatie vind je hier

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders, docenten en leerlingen. De rechten en plichten van die raad liggen wettelijk vast. Op een aantal punten heeft de medezeggenschapsraad het recht van instemming met een door de directie of het bestuur voorgenomen besluit. Als lid van de leerlingenraad is het mogelijk om plaats te nemen in de medezeggenschapsraad. Zitting hebben in de medezeggenschapsraad is zeer nuttig. Je leert kritisch te zijn en je leert om goed mee te denken. Meer informatie vind je hier

Leerling-mentor

Als brugklasser is alles in het begin nieuw. Je hebt een mentor maar bijzonder is dat iedere brugklas vier leerling-mentoren uit hogere leerjaren heeft. Zij helpen de leerlingen tijdens de introductieperiode en zijn aanwezig bij het kamp, schoolfeesten en de Sinterklaasviering. Zo helpen ze bij allerlei activiteiten en ondersteunen bij de sociale vorming van de brugklassers. Leerling-mentoren volgen een cursus waardoor zij beter in staat zijn hun mentorleerlingen te begeleiden. Bovenbouwleerlingen ontwikkelen hierdoor sociale vaardigheden in het begeleiden van groepen. Niet iedereen kan een brugklasmentor worden. Voor meer informatie kan je contact opnemen met mevrouw Van Oostveen.

M.van.oostveen@t-atrium.nl

Top