vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Havo

De afdeling havo op ’t Atrium bestaat uit de leerjaren 3 , 4 en 5 en kenmerkt zich door de kleinschaligheid, de gemoedelijke sfeer en een uitstekend leer- en leefklimaat waarin onze leerlingen zich prima thuis voelen.

In iedere jaarlaag is veel aandacht voor de groepssfeer. In de mentorlessen besteden we hier intensief aandacht aan. We vinden het ook belangrijk om dingen samen te doen. Activiteiten die we samen doen zijn excursies in de A-week, klassenuitje, Sinterklaasviering, kerstontbijt en de sportdag(en).

Het havo-team staat voor gedegen, docent-gestuurd onderwijs waar de docent uitlegt, structuur biedt, activeert en motiveert en samen met de leerlingen al jarenlang zorgt voor bovengemiddelde resultaten. Naast klassikale lessen wordt zowel individueel als in groepsverband gewerkt aan verwerkings- en onderzoeksopdrachten, verslagen en presentaties.

Het merendeel van de docenten geeft zowel in de onderbouw als in de bovenbouw les. Daarnaast wordt een soepele aansluiting van de onderbouw op de bovenbouw gewaarborgd door het aansluitingstraject..

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de conrector bovenbouw

de heer G. (Gijs) Droste

Conrector bovenbouw

de heer G. (Gijs) Droste

Jaar 4, 5 en 6 van havo en (t)vwo


Top