vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Uitwisseling vierde klas

Erasmus+ project: Building Europe through Entrepreneurship and Employment

Ondernemerschap is één van de belangrijkste pijlers van het huidige EU-beleid. Het doel is het bevorderen van innovativiteit en ondernemerschap bij inwoners van de EU. Het internationaliseringsproject van ’t Atrium gaat dieper op dit EU-beleid in. Het project is een samenwerkingsverband van 10 scholen uit 9 Europese landen. Wij hebben ons tot doel gesteld om leerlingen kennis te laten maken met ondernemerschap en productontwikkeling binnen Europa. De kwaliteiten die nodig zijn om een succesvolle ondernemerschap op te starten zijn belangrijke leerdoelen voor onze leerlingen. Bewustwording van werkeloosheidsproblematiek en hoe ondernemerschap dit kan bestrijden is hier een belangrijk onderdeel van. Ons project zal leerlingen middelen aanbieden om nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden te zien en op te pakken. Marktonderzoek en nieuwe ontwikkelingen op de Europese markt worden onderzocht. De communicatieve vaardigheden en samenwerking tussen leerlingen zal hierdoor ook verbeterd worden.

Leerlingen, docenten en hun directe omgeving (inclusief het bedrijfsleven) zullen veel baat hebben bij het internationaliseringsproject. Het bevordert creativiteit, maar stelt leerlingen ook in staat om hun eigen kwaliteiten in te zetten en om alvast na te denken over een toekomstige studie- of carrièrekeuze. De opgedane vaardigheden en competenties kunnen zij inzetten bij het verbreden van hun, Europese, horizon. Deze vaardigheden zullen ook de ontwikkeling naar verantwoordelijke en actieve burgers stimuleren wat een positieve impact heeft op het gezin, de school en de directe omgeving. Docenten zullen professionele vaardigheden en competenties ontwikkelen, zoals kennis over de gebruikte methodes in de partnerscholen en in bedrijven. Voor scholen biedt dit project de mogelijkheid om goede relaties met bedrijven op te bouwen, waardoor de scholen beter zicht krijgen op hun toekomstige werknemers. Hierdoor kunnen zij leerlingen beter motiveren om doelen na te streven en te bereiken. Dit zal vooral voordeel hebben voor leerlingen die zich niet verbonden voelen met het traditionele onderwijssysteem en daardoor een grotere kans hebben om vroegtijdig school te willen verlaten. Door dit project worden zij bewust van de invloed die onderwijs heeft op het werkende leven.

Het programma

Op ’t Atrium worden de leerlingen tijdens de Atriumweken voorbereid op de uitwisseling en het Erasmus+ project. De voorbereiding bestaat uit twee lesdagen en een ouder-leerling avond. Daarnaast heeft elke bestemming twee docenten die hen begeleiden waar ze te allen tijde terecht kunnen.

In oktober is de eerste internationaliseringdag. Tijdens deze dag wordt door leerlingen onderzocht hoe en waarom de internalisering bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerling als wereldburger. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende stereotypen die over landen kunnen bestaan. Welke stereotypen hebben de leerlingen over de verschillende Europese landen en welke stereotypen plakken mensen uit andere landen op Nederland? Door bewust te zijn van deze eventuele stereotypen wordt het begrip voor andere culturen vergroot.

In de middag vindt een workshop ‘stage zoeken’ plaats. De leerlingen krijgen een introductie over de economische krachten van Nederland. Het ministerie van Economische Zaken heeft negen topsectoren opgesteld waarin Nederland wereldwijd toonaangevend is. Dit is een folder over deze negen topsectoren gemaakt door onze leerlingen. De leerlingen krijgen de opdracht om via hun netwerk een stageplek te zoeken bij een onderneming uit één van de negen topsectoren.

Eind november vindt de leerling-ouderavond plaats. In het plenaire gedeelte worden de leerlingen en ouders ingelicht over de algemene zaken rondom de internationalisering. Daarna gaan de leerlingen en ouders kennismaken met de docenten die de verschillende reizen gaan begeleiden. Hier worden de bestemming specifieke zaken besproken.

In december is de tweede internationaliseringdag en staat in het teken van het organiseren van activiteiten in de thuisweek en het ervaringsproject. Daarnaast is er een dagdeel interviewtraining zodat deze vaardigheden kunnen worden ingezet tijdens de stagedag. Tijdens deze dag wordt contact gezocht met de partner in het buitenland. Dit contact betekent de start van de voorbereiding om samen de stage bij de onderneming tot een succes te maken.

Programma tijdens Atriumweek

De tweede Atriumweek zijn de leerlingen en docenten van de partnerscholen op ’t Atrium in Amersfoort. Het programma in deze thuisweek bevat een mix van cultuur, salsa dansen, geschiedenis en serieus ondernemen.

  • Op maandag organiseren de klas 4 leerlingen met geschiedenis een stadswandeling door Amersfoort voor ± 300 leerlingen en docenten.
  • Op dinsdag zijn verschillende ondernemers uit de Nederlandse topsectoren uitgenodigd om de leerlingen uit te dagen. Door middel van een gerichte casus gaan de leerlingen in groepen een eigen start-up beginnen in de topsector van de ondernemer. Deze start-up presenteren zij vervolgens in een zogenaamde 'elevator-pitch' aan de ondernemer en een deskundig panel. De beste pitch wint een ’t Atrium ‘Building Europe through Entrepreneurship and Employment’ powerbank.
  • Op woensdag gaan de leerlingen met hun partner op stage bij een onderneming in de regio.
  • Op donderdag en vrijdag vindt de verdere onderdompeling in de Nederlandse cultuur plaats waarbij een bezoek aan Amsterdam en het Rijksmuseum niet kunnen ontbreken.


In de derde Atriumweek gaan onze leerlingen naar de partnerscholen, ook wel uitweek genoemd. De activiteiten die de partnerscholen voor onze leerlingen organiseren verschillen van elkaar maar het zijn wel allemaal activiteiten met hetzelfde doel, namelijk bekend raken met de cultuur. Op veel locaties gaan de leerlingen ook aan de slag met het thema ‘Building Europe through entrepreneurship and employement’.

De internationalisering wordt afgesloten met de resultaten uit het ervaringsproject opgestart op de tweede internationaliseringdag. De leerlingen hebben tijdens de thuisweek en de uitweek de opgedane ervaringen proberen vast te leggen. Dit kan zijn in een dagboek, film, poster, foto’s of een combinatie van dit alles.

In het schooljaar 2015-2016 heeft Bas van Domselaar zijn ervaringen vastgelegd in een vlog. Deze vlog is te bekijken met de links hieronder.

Exchange @ The Netherlands

Exchange @ Turkey

Top