vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

't Atrium

De Leeskist

Soms valt er een les uit in klas 1 of 2. Het is niet altijd mogelijk de leerlingen zelfstandig door te laten werken voor dit vak. De leeskist gevuld met jeugdliteratuur biedt dan een oplossing en is zinvol voor leerlingen en invallende docenten. Zo bevorderen we het lezen van jeugdliteratuur in schooltijd, buiten de lessen Nederlands. Deze aanpak past ook in ons taalbeleid, namelijk het wegwerken van taalachterstanden bij taalzwakke kinderen.
Vanuit het vak Nederlands wordt aangegeven dat een bepaald aantal boeken gelezen wordt en dat dit lezen niet allemaal thuis hoeft, maar deels op school kan. Om het juiste gebruik te ondersteunen, besteedt de docent Nederlands maandelijks zelf een lesuur aan de leeskist. De verwerkingsopdracht komt terecht in het leesdossier van de leerling.

Als een boek uit is tijdens de les

Als een boek uit is tijdens de les krijgt de leerling van de invaldocent een verwerkingsopdracht. De leerling maakt deze opdracht en stopt hem weer in de elastomap. De docent Nederlands krijgt via de mediatheek de verwerkingsopdracht zodat deze in het leesdossier kan meetellen. Vervolgens zoekt de leerling een nieuw boek uit en noteert dat op de boekenlegger. 

Leeskisten speciaal voor klas 1 en 2 Tvwo

Er staan ook kisten klaar speciaal voor klas 1 en 2 Tvwo. De inhoud is aangepast aan de leerlingen en bevat o.a. Engelstalige literatuur en moeilijkere jeugdboeken.

Top