vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Niveaus

‘t Atrium is zowel organisatorisch als onderwijsinhoudelijk opgedeeld in een onderbouw en bovenbouw.

In het eerste jaar van de brugperiode worden de leerlingen ingedeeld in beperkt heterogene brugklassen, te weten brugklassen vwo/havo en brugklassen havo/mavo. In een enkel geval worden er ook speciale "mengklassen" samengesteld. Verder kent ‘t Atrium aparte brugklassen voor het tweetalig vwo en aparte sportbrugklassen op vwo/havo- en havo/mavo-niveau.

De plaatsing van de leerlingen in een van de brugklassen gebeurt door de school op grond van de adviezen van de basisschool en de resultaten die de leerlingen hebben behaald voor de CITO-toets en/of andere (aanvullende) toetsen. De wensen van ouders en leerlingen worden daarbij meegewogen, maar uiteindelijk beslist de school over de plaatsing.

Aan het eind van het eerste leerjaar wordt aan de hand van de behaalde resultaten en de adviezen van de docenten bepaald welke leerroute --tweetalig vwo, havo of mavo-- het meest geschikt is voor de leerlingen. Een zorgvuldig systeem van beoordeling en advisering zorgt ervoor dat alle leerlingen terechtkomen in de onderwijsstroom die het beste bij hen past.

Eventueel veranderen van leerroute gebeurt in principe aan het eind van een leerjaar, maar indien daar aanleiding toe is, kan een overstap ook tijdens een leerjaar plaatsvinden. Dit gebeurt dan uiteraard altijd in overleg met de leerling en zijn ouders/verzorgers.

Meer informatie over determinatie en bevordering vindt u hier

Top