vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Niveaus

‘t Atrium is zowel organisatorisch als onderwijsinhoudelijk opgedeeld in een onderbouw en bovenbouw.

In de eerste twee jaren van de brugperiode worden de leerlingen ingedeeld in een mavo/havo-, havo/vwo- of vwo-brugklas.  

De plaatsing van de leerlingen in een van de brugklassen gebeurt door de school op grond van de adviezen van de basisschool en de resultaten die de leerlingen hebben behaald voor de CITO-toets en/of andere (aanvullende) toetsen. De wensen van ouders en leerlingen worden daarbij meegewogen, maar uiteindelijk beslist de school over de plaatsing. 

Aan het eind van het tweede leerjaar wordt aan de hand van de behaalde resultaten en de adviezen van de docenten bepaald welke leerroute - vwo, havo of mavo - het meest geschikt is voor de leerlingen. Een zorgvuldig systeem van beoordeling en advisering zorgt ervoor dat alle leerlingen terechtkomen in de onderwijsstroom die het beste bij hen past. 

Top