vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

International

Atrium International 

Vanaf het schooljaar 2021-2022 bieden wij voor het eerst Atrium International aan. Dit is de opvolger van ons TTO-onderwijs. Leerlingen die nu bij ons het TTO volgen maken deze opleiding ook af, maar de nieuwe instroom van leerlingen uit groep 8 krijgt als eerste in heel Amersfoort de mogelijkheid om in te schrijven op Atrium International. Met Atrium International willen we het goede van TTO behouden, maar het profiel wat toegankelijker maken.  

Wat is het belangrijkste verschil tussen TTO en Atrium International 

Leerlingen die voorheen voor TTO kozen zaten in een klas met alleen maar TTO-leerlingen en volgden meer dan de helft van de vakken in het Engels. Voor het TTO had je minimaal een havo-advies nodig. We hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat dit als een drempel werd ervaren. Bij Atrium International zit je ook in de klas met leerlingen uit de sportklas of leerlingen die geen specifiek profiel hebben gekozen. Je volgt je vakken hoofdzakelijk in het Nederlands en volgt buiten het gewone lesprogramma een aantal uur met extra Engels en lessen/projecten/activiteiten gericht op de ontwikkeling van interculturele vaardigheden.  

Voor wie is Atrium International? 

Alle leerlingen, mavo/havo/vwo, kunnen kiezen voor Atrium International. Je komt niet in een aparte klas, maar volgt wel een paar uur per week, samen met andere leerlingen die het profiel ook hebben gekozen, de Atrium International-uren. 

Wat is Atrium International? 

Met Atrium International bereiden we je voor op een toekomst als wereldburger. Heel veel vervolgstudies zijn immers internationaal georiënteerd en de kans is groot dat je later ook in een beroep of baan terecht komt waarin je in contact komt met mensen die uit een andere cultuur komen. Het is dan fijn als je de Engelse taal goed beheerst, maar misschien nog wel belangrijker, dat je beschikt over interculturele vaardigheden. Dit zijn vaardigheden waardoor je gemakkelijk kunt communiceren en samenwerken met mensen in/uit andere culturen. Deze vaardigheden leer je niet uit een boek, daarom ontwikkel je deze vaardigheden ieen uitwisseling met bijvoorbeeld Franse of Chinese leerlingen. Als leerling binnen het profiel Atrium International krijg je de mogelijkheid om een internationaal erkend diploma in de Engelse, Franse of Duitse taal te halen zodat je bij vervolgopleidingen of later in je loopbaan kunt aantonen dat je een voorsprong in de beheersing van deze ten opzichte van andere leerlingen hebt. Het extra diploma dat je voor Engels kunt behalen is het wereldberoemde Cambridge diploma.  

 

Hoe ziet Atrium International eruit in de praktijk? 

Leerlingen die kiezen voor Atrium International hebben twee uur in de week die zij samen volgen met andere leerlingen die voor Atrium International hebben gekozen. Een van de lesuren is gericht op het Engels. Je werkt dan extra aan jouw communicatievaardigheden in de Engelse taal. Het andere lesuur is gericht op de Europese en Internationale Oriëntatie. We noemen dit vak ook wel EIO. In deze lessen wordt aandacht besteed aan specifieke kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot Europese en internationale ontwikkelingen. In de lessen wordt, onder andere, ingegaan op de Europese geografie en de Europese geschiedenis. Ook leer je over Europese instellingen, zoals het Europees Parlement of wereldwijde instellingen zoals de Verenigde Naties. Deze kennis helpt je om verbanden te leggen en de dynamiek van internationale samenwerking beter te begrijpen.  

Naast de twee lessen Atrium International per week zijn er ook zogenaamde A-weken, projectweken. In deze A-weken ga je samen met andere Atrium International leerlingen werken aan Engelstalige, internationaal georiënteerde vakoverstijgende projecten en activiteiten. Voorbeelden van projecten zijn: 

  • Samen met leeftijdsgenoten uit heel Europa een internationaal kookboek maken.  
  • Project over de Olympische Spelen waarin je zult ervaren hoe sport verbindt en een voorbeeld is van internationale samenwerking.
  • Het waterproject – het water stroomt waar het gaan kan. Ontdek waar ons water vandaan komt.
  • Model United Nations, waarin we de Verenigde Naties na gaan spelen waardoor heel veel leert over het verenigen van verschillende (nationale) belangen.  

Voorbeelden van activiteiten zijn: 

  • Een speurtocht door internationaal Amersfoort.  
  • Uitwisseling met Frankrijk of reis naar Canterbury in het Verenigd Koninkrijk.  

Zijn er extra kosten verbonden aan Atrium International?

Leerlingen die voor Atrium International kiezen krijgen, net als de leerlingen van de sportklas, extra activiteiten aangeboden die extra kosten met zich meebrengen. We vragen hiervoor een ouderbijdrage van €225,- per jaar. Dit bedrag is exclusief de bijdrage die we vragen voor deelname aan de verschillende reizen die we bieden.  

Waarom zou je voor Atrium International kiezen?  

Je kiest voor Atrium International als je graag meer van de wereld om je heen wilt ontdekken en je interesse hebt in andere landen en culturen en het leuk vindt om de wereldtaal Engels goed te beheersen. 

Verleg je grenzen: kies voor Atrium International!  

Voor meer informatie:

de heer B.W.Th. (Bas) Pijnappel MA

Conrector (t)vwo klas 2 t/m 6

de heer B.W.Th. (Bas) Pijnappel MA


Top