vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Tweetalig onderwijs

Wil jij later een internationale carrière? Hou je van reizen? Zou je graag heel goed Engels willen kunnen spreken en verstaan? Dan is tweetalig onderwijs op ’t Atrium echt iets voor jou!

Wij bieden jou een fantastische opleiding op havo of vwo niveau waarin je uitstekend Engels leert, je je wereldburgerschap ontwikkelt en je meerdere keren op reis gaat met je klasgenoten om wat je geleerd hebt in de praktijk te gebruiken.

Hoe leer je alles wat je nodig hebt om straks de wijde wereld in te trekken? Vanaf de brugklas krijg je de meer dan de helft van je lessen in Engels, je krijgt het vak EIO (European and International Orientation) om je wereldburgerschapsvaardigheden bij te brengen en je neemt deel aan verschillende Engelstalige projecten met klasgenoten en leerlingen uit andere landen. Naast interessante projecten zijn ook excursies en workshops vaak in het Engels. Zo leer je de taal spelenderwijs en word je er echt goed in.

De reizen

In klas 1 ga je zelfs al voor het eerst op reis naar Engeland, je verblijft met de hele klas in een jeugdherberg in Canterbury. Vandaaruit ga je op excursie naar Londen en Dover en kom je in contact met de Engelse cultuur, Engelse mensen en leer je over de rijke geschiedenis van Zuidoost Engeland.

 In klas 2 mag je op uitwisseling naar een Engelstalige school in Frankrijk. De Franse kinderen komen ook naar onze school en samen beleven jullie twee fantastische weken.

In klas 4 ga je op uitwisseling, net zo als alle andere 4de klassers op ’t Atrium. Omdat jij tweetalig onderwijs volgt, mag jij naar China op uitwisseling. Vind je China net iets te ver, dan mag je ook naar een bestemming binnen Europa, zoals Italië, Griekenland of Litouwen.

Welke vakken zijn in het Engels?

In klas 1, 2 en 3 krijg je de volgende vakken in het Engels:
Engels
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Wiskunde
Biologie
Lichamelijke Opvoeding
Muziek
Tekenen
Economie (klas 3)
Natuurkunde (alleen klas tvwo 3)

In klas 4 en hoger:
Engels
Wiskunde
Big History – ANW
Maatschappijleer

Naast de Engelstalige vakken heb je natuurlijk ook Nederlandstalige vakken, waaronder Nederlands, handvaardigheid, Creative Science en mentorles. Persoonlijke gesprekken met je mentor voer je uiteraard in het Nederlands.

Omdat we goed begrijpen dat je in het begin nog niet zo goed Engels zal spreken en verstaan, hebben we een gewenningsperiode in de brugklas. Tijdens deze periode mag jij en mogen jouw Engelstalige docenten Nederlands als ‘hulptaal’ gebruiken in de klas.

Speciale certificaten

Naast de onvergetelijke ervaringen die je op doet tijdens onze tweetalige opleiding, krijg je ook nog meerdere officiële certificaten om aan te tonen dat je tweetalig onderwijs hebt genoten. Zo krijg je het TTO- Senior certificaat voor de hele opleiding, het English Language and Literature A of B certificaat van het IB en kan je er voor kiezen om ook een extra Cambridge certificaat te krijgen.

Natuurlijk ontvang je na het eindexamen ook je officiële havo- of vwo-diploma. Samen met je behaalde certificaten, krijg je vrijwel onbeperkt wereldwijd toegang tot hogescholen en universiteiten.

Hoe kom je in aanmerking voor tweetalig onderwijs op ’t Atrium?

Om bij ons tweetalig onderwijs te kunnen volgen heb je een havo- of vwo-advies van je groep 8 leerkracht nodig.

Maak je geen zorgen, je hoeft nog helemaal niet goed te zijn in Engels, want dat leer je bij ons. Wel vinden we het belangrijk dat je enthousiast bent over onze opleiding en dat je het ook echt wil doen. Vandaar dat we een kennismakingsgesprek met jou en je ouders of verzorgers hebben, om je beter te leren kennen en om te zien hoe gemotiveerd je bent.

Kwaliteit van onze opleiding

’t Atrium geeft al meer dan 20 jaar tweetalig onderwijs, waar we enorm trots op zijn. Onze oud-leerlingen zijn zeer tevreden over de basis die onze opleiding heeft gelegd voor hun toekomst. Daarom houden we onze kwaliteit dan ook graag hoog. Onze docenten volgen regelmatig scholing om hun Engels op peil te houden en ook om hun manier van les geven te blijven verbeteren.

Al onze docenten worden gestimuleerd om Cambridge Proficiency te behalen en het overgrote deel van de docenten heeft dit niveau behaald. Naast het scholen van Nederlandstalige docenten in het Engels, hebben we ook native speakers in dienst, die jullie lesgeven en collega’s helpen met hun Engels.

Bijzonder aan het onderwijs op ’t Atrium is onze samenwerking met universitaire lerarenopleidingen in e Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Elk jaar komen er leraren-in-opleiding uit de Verenigde Staten en het Engelse Hull les geven aan onze leerlingen bij vakken zoals Wiskunde, Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde en Biologie. Deze leraren-in-opleidingen volbrengen hun eindstage op onze school en leveren als native speakers een belangrijke bijdrage aan jullie opleiding.

De landelijke kwaliteitszorg voor tweetalig onderwijs ligt in handen van Nuffic. Deze organisatie controleert de kwaliteit van tweetalige scholen en geeft daar certificaten voor af. Wij zijn al sinds 2005 in het bezit van het Senior TTO certificaat, wat betekent dat onze gehele opleiding voldoet aan de eisen.

Mocht je nog vragen hebben over tweetalig onderwijs op ’t Atrium, kom dan naar ons open huis op 25 januari 2020 of naar onze speciale tto-informatieavond op 28 januari 2020.

Kan je vraag niet wachten, mail dan naar tweetalig@t-atrium.nl.

Wij kijken ernaar uit je te ontmoeten!

Top