vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Tweetalig onderwijs

Tweetalig onderwijs (TTO) is onderwijs met een internationale dimensie. Dit onderwijs richt zich op leerlingen die in de toekomst ook verder willen kijken dan alleen Nederland. Het is niet alleen de bedoeling dat je als leerling uitstekend Engels leert, maar deze vorm is ook écht een verrijking op het gebied van ‘wereldburgerschap’..

Tweetalig onderwijs op ’t Atrium

Bij ons kun je kiezen voor tweetalig vwo of tweetalig havo. Je leert heel goed Engels spreken omdat je veel vakken in het Engels krijgt. Naast extra lessen Engels heb je ook het vak EIO, dat is European and International Orientation. Je krijgt dan les over Europa en de taal en cultuur van de Engelstalige landen binnen en buiten Europa. Verder zijn er verschillende Engelstalige projecten waaraan je deel zal nemen en leer je met leerlingen uit andere landen communiceren. Hetgeen je hebt geleerd breng je ook echt in de praktijk, want je gaat op verschillende reizen en op uitwisseling. In klas 1 ga je op reis naar Canterbury, Dover en Londen, in klas 3 ga je naar Dublin en in  klas 4 heb je de mogelijkheid om op uitwisseling buiten Europa te gaan!

Als afronding van de tweetalige opleiding krijgen de leerlingen een internationaal erkend certificaat, het International Baccalaureate oftewel een IB-certificaat.

Tenminste de helft van alle lessen in de onderbouw volg je compleet in het Engels; Engels is de spreek- en werktaal. Je volgt bij ons de volgende vakken in het Engels:

 • Engels
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Wiskunde
 • Biologie
 • Lichamelijke opvoeding
 • Muziek
 • Tekenen
 • Economie (in klas 3)
 • Natuurkunde (alleen in tvwo 3)
 • Big History Project-ANW ( in tvwo 5)

Omdat wij goed begrijpen dat je in het tweetalig onderwijs ook een gewenningsperiode nodig hebt, gebruiken de docenten in het begin van het eerste schooljaar de Nederlandse taal ook gewoon nog als ‘hulptaal’ als dit nodig of wenselijk is. 

International Baccalaureate  (IB)

Wanneer je in klas 4 het eerste gedeelte van het tweetalige traject hebt afgesloten, volg je in tvwo 5 en 6 het programma English Language A: Language and Literature van het IB (International Baccalaureate). In thavo 4 en 5 volg je het programma English Language B: Language and Literature.

 ’t Atrium heeft in 2002 officieel toestemming gekregen van het IB om dit wereldwijde programma aan te bieden. Leerlingen die hun havo- of vwo-diploma halen in combinatie met het IB-certificaat hebben vrijwel onbeperkt wereldwijd toegang tot hogescholen en universiteiten. 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen voor het tweetalig onderwijs?

Het tweetalig onderwijs is ambitieus van opzet. Daarom vragen wij wat extra’s van jou als leerling, want naast het normale les-programma leer je de Engelse taal op hoog niveau beheersen. Je zal voldoende gemotiveerd moeten zijn (en blijven) om de extra uitdaging te durven en willen aangaan. En het is vooral belangrijk dat je enthousiast en nieuwsgierig bent en dat je doorzettingsvermogen en een brede belangstelling hebt.

Tto-netwerk

't Atrium is niet de enige school in Nederland die tweetalig onderwijs aanbiedt. In ons land bestaat een netwerk van ongeveer 130 scholen die deze moderne, internationaal gerichte vorm van onderwijs in hun aanbod hebben opgenomen. Deze scholen werken samen in een landelijk netwerk en onderschrijven de standaard voor TTO-Engels.

Het EP-Nuffic is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van tweetalig onderwijs in Nederland en verzorgt het secretariaat van dit landelijke netwerk. Deze organisatie zorgt ook voor de certificering van de tto-opleidingen en reikt het kwaliteitskeurmerk Junior en Senior tto-certificaat uit. De wijze waarop scholen vorm en inhoud geven aan het tweetalig onderwijs verschilt per school. In ieder geval geldt voor alle scholen dat bij diverse vakken het Engels de instructie- en omgangstaal is en dat er extra aandacht is voor internationalisering.    

Scholing tto-docenten

De docenten die op ’t Atrium hun vak ook in het Engels onderwijzen, hebben een speciaal scholingstraject gevolgd. Allereerst volgen zij de cursus ‘classroom English’ en vervolgens worden zij opgeleid voor de Cambridge-certificaten ‘Advanced’ en ‘Proficiency’. Daarnaast worden de docenten gestimuleerd om deel te nemen aan internationaliseringactiviteiten en het volgen van cursussen aan instituten in Groot-Brittannië. Ook wordt hen de gelegenheid geboden om een week een vakcollega te volgen aan scholen in Engeland. 

Inschrijving

Inschrijving voor het tto-programma is mogelijk voor leerlingen van groep 8 van de basisschool met een havo- of vwo-advies. Willen jij of jouw ouders meer algemene informatie over tweetalig onderwijs, bezoek dan de website van het EP-Nuffic via de onderstaande linken.

EP-Nuffic
Tto: thuis in de wereld, een visie op tweetalig onderwijs
Tto-Netwerk
Tto-scholen in Nederland

Top