vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Vwo

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)

Binnen het vwo zijn kennisoverdracht en zelf leren kennis verwerven belangrijk. Verder is de ontwikkeling van een academisch denkniveau noodzakelijk. Er is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de individuele leerling die zijn kwaliteiten leert ontdekken en ontplooien. Het vwo biedt culturele en intellectuele vorming en uitdaging aan de leerlingen en stimuleert een brede interesse op dit gebied.

Het vwo is een zesjarige opleiding, die de leerlingen voorbereidt op een universitaire studie. De onderbouw wordt afgesloten in klas 2. Het derde leerjaar zien wij als een ‘junior year’ van de Tweede Fase. In de eerste drie jaar hebben de leerlingen iedere week een mentorles waarin we aandacht geven aan de studievaardigheden, en groepsprocessen. In het derde leerjaar ligt de focus daarnaast op de profielkeuze. Er zijn vier profielen te kiezen, te weten:

 • Cultuur en maatschappij
 • Economie en maatschappij
 • Natuur en gezondheid
 • Natuur en techniek.

In de bovenbouw is er sprake van een individueel mentoraat.  Er is dan geen mentoruur ingeroosterd, individuele begeleiding vindt plaats op tussenuren.

De leerling op het vwo

Kenmerkend voor een vwo-leerling is de kritische en vragende houding (Waarom is iets zo?), de theoretische insteek, een meer zelfstandige invulling van de leerstrategie en de behoefte aan keuzevrijheid. Op het vwo wordt gebruik gemaakt van theoretische en wetenschappelijke inzichten. Docenten gaan uit van de aanwezige voorkennis bij de leerlingen. Structuur is belangrijk, maar wordt bewust niet altijd gegeven om zelfonderzoek te stimuleren. Daarnaast wordt van de leerlingen het vermogen om te reflecteren verwacht. Hieronder, zonder volledig te willen zijn, enkele kenmerken van de vwo-leerling:

Sociaal-emotionele kenmerken

 • Kan in hogere mate probleemoplossend werken en een eigen mening formuleren.
 • Accepteert dat niet iedereen op dezelfde manier werkt en kan taken verdelen binnen een groep.
 • Is bereid medeleerlingen te helpen bij studie.
 • Kan in hoge mate reflecteren op het eigen handelen.

Studievaardigheden

 • Kan zelfstandig aan een planning met behulp van een planner werken.
 • Neemt zelf initiatieven (tot leren) en voelt zich in grote mate verantwoordelijk voor het eigen leerproces.
 • Kan grotere stukken stof zelf in kleinere hoeveelheden verdelen.
 • Kan op jongere leeftijd hoofd- van bijzaken onderscheiden.

Lessen

Leerlingen worden uitgedaagd hard te werken door docenten die inspirerend lesgeven. Docenten bieden structuur/veiligheid, stellen eisen, dagen uit door differentiatie en afwisseling in lesvormen en sluiten daar waar mogelijk aan bij de actualiteit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de conrector bovenbouw

de heer G. (Gijs) Droste

Conrector bovenbouw

de heer G. (Gijs) Droste

Jaar 4, 5 en 6 van havo en (t)vwo


Top