Veel gestelde vragen

Is de sportklas iets voor mij?
Lesuren in de sportklas.
Toegevoegde waarde van een sportklas.
Aanmelden en instromen.
Extra kosten.
Vervolg in de bovenbouw.

Is de sportklas iets voor mij?

Het allerbelangrijkst is dat je het leuk vindt om te sporten en dat je enthousiast bent om kennis te maken met nieuwe sporten . Ook in de sportklas zit je de meeste uren van de week gewoon in de schoolbanken, heb je toetsen en huiswerk en moet je je best doen.

Een sportklasleerling is allround, je moet uit de voeten kunnen met veel verschillende sporten. Je hoeft natuurlijk niet alles meteen goed te kunnen, maar je moet ervoor open staan om nieuwe dingen te leren. Ook als je een onderdeel misschien een keer iets minder leuk vindt.

Sport je zelf op hoog niveau en vraag je je af of de sportklas iets voor jou is, overleg dan voor de aanmelding tijdig met één van onze sportklascoördinatoren.

’t Atrium heeft niet de mogelijkheid om dispensatie te verlenen voor bepaalde vakken voor jonge topsporters in wording. De sportklas is geen LOOT-school (Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport). Wij kiezen heel bewust voor breedtesport.

Hoeveel meer LO uren heeft een sportklas?

Leerlingen die in een sportklas zitten hebben wekelijks een lesuur L.O. dan de andere klassen. 

Hebben sportklas leerlingen meer lesuren?

De leerlingen uit de sportklassen hebben meer L.O. dan de leerlingen uit de andere klassen. Toch zitten zij niet langer op school, want alle leerlingen op ’t Atrium volgen een profiel waar hetzelfde aantal uur voor gereserveerd staat.

Wat is de toegevoegde waarde van een sportklas?

Leerlingen in de sportklas bewegen meer dan andere leerlingen. Dat is natuurlijk erg gezond voor het lichaam, maar het heeft nog meer voordelen. Het is namelijk bewezen dat bewegen ook helpt als ‘pauze voor je hersenen’, zodat je daarna weer met een betere concentratie door kunt met andere schoolvakken. Ook helpt het om beter te kunnen ontspannen en daarnaast is het natuurlijk goed voor de sociale interactie met je klasgenoten.

Verdieping:
Tijdens de lessen wordt er dieper ingegaan op de onderdelen die ook aangeboden worden aan de leerlingen die geen sportklas hebben gekozen. Hierbij moet je denken aan: volleybal, basketbal, trampolinespringen, hoogspringen enz. De sportklasleerlingen komen door deze verdieping op een hoger niveau.

Verbreding:
Sportklasleerlingen maken kennis met diverse soorten sport die bij de reguliere klassen niet of nauwelijks aan bod komen. Sommige van deze onderdelen kunnen we aanbieden binnen onze eigen school, maar vaak worden deze onderdelen verzorgd door externe trainers/coaches die gespecialiseerd zijn in het betreffende onderdeel. Deze activiteiten buiten school noemen we clinics.

Naast het bieden van een gevarieerd sportprogramma vinden we het ook belangrijk om aandacht te besteden aan de onderstaande vaardigheden:

  • Samenwerken
  • Hulpverlenen
  • Organiseren
  • Leiding geven
  • Omgaan met verschillen

Ik heb iets gehoord over clinics; wat zijn dat?

Elk jaar streven we ernaar om zoveel mogelijk verschillende sporten aan te bieden en dit doen we meestal in de vorm van clinics.

Voor de clinics huren we een trainer of coach in die gespecialiseerd is in die sport.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van de clinics die we in de afgelopen jaren hebben gedaan:
Tennis, softbal, judo, rugby, handbal, hockey, circusproject, basketbal, volleybal, boksen, hockey, flag-football, turnen, squash, mountainbiken en kanoën.

Het buitensportkamp in klas 2 is een meerdaagse clinic, net als het wintersportkamp in klas 3. Voor deze twee kampen wordt een extra bijdrage gevraagd.

Het programma van clinics kan per jaar veranderen. We staan altijd open voor suggesties!

Waarom zijn er eigenlijk sportklassen?

Omdat we van mening zijn dat bewegen en sport een positieve invloed heeft op leren en welzijn zijn we in het schooljaar 2003 - 2004 op ’t Atrium begonnen met de sportklassen. Het eerste jaar zijn we gestart met 25 leerlingen in een havo/vwo brugklas.

Dit beviel zo goed dat we in het cursusjaar 2004–2005 ook gestart zijn met een mavo/havo brugklas.

Momenteel hebben we ruim 250 sportklasleerlingen verdeeld over de eerste drie leerjaren van mavo, havo en vwo.

Hoe meld ik me aan voor een sportklas?

Als je geïnteresseerd bent in de sportklassen moet je je daarvoor aanmelden via het aanmeldingsformulier. Voor het aanmeldingsformulier en informatie over de toelating klik hier.

Hoe zijn de sportklassen samengesteld?

Er wordt naar gestreefd de klassen per onderwijsstroom (vwo, havo en mavo) samen te stellen uit leerlingen die het sportklas-programma volgen. Op grond van leerlingaantallen kan het noodzakelijk zijn combinatieklassen te maken van sportklas- en niet-sportklasleerlingen.

Is er nog een speciale test?

Nee, we hebben besloten met ingang van schooljaar 2021-2022 geen bewegingstest meer af te nemen.

Zijn er extra kosten verbonden aan een sportklas?

De extra kosten voor de sportklas zijn €225,- per leerling, per jaar. Hiervan worden alle clinics en het kledingpakket betaald. Verder wordt een klein bedrag gereserveerd voor de aanschaf van specifieke materialen om het aanbod zo up-to-date mogelijk te houden.

Voor het meerdaagse buitensportkamp in klas 2 en het meerdaagse wintersportkamp in klas 3 wordt een extra bijdrage gevraagd.
Leerlingen in mavo 3 die tot en met mavo 2 het sportklasprogramma hebben gevolgd kunnen uiteraard deelnemen aan het winterkamp. Zij betalen dan de totale kosten voor het kamp.

Voor een overzicht van de algemene kosten en de ouderbijdrage verwijzen wij u naar de schoolgids.

Is er een vervolg op de sportklassen in de bovenbouw?

Iedere leerling, sportklas of geen sportklas, heeft in de bovenbouw een verplicht deel, namelijk L.O. Daarnaast kun je L.O. ook als examenvak kiezen. Dit vak heet voor havo en vwo 'bewegen sport & maatschappij' (BSM) en voor mavo heet dit vak 'lichamelijke opvoeding 2' (LO2). BSM/LO2 past in principe bij elk profiel/elke sector. Het is een vak dat gekozen kan worden in de vrije ruimte. Het vak wordt afgesloten met een schoolexamen.

Wat leer je bij BSM/LO2?

Bij BSM/LO2 staat het kiezen, organiseren en begeleiden van bewegingssituaties centraal. De grootste component bestaat uit praktijk, maar er komt ook aardig wat theorie bij kijken. Elk jaar worden er 2 à 3 theorietoetsen afgenomen en zo nu en dan wordt er lesgegeven in een theorielokaal. Denk hierbij aan een EHBO-les en theorie over de achtergronden en invloeden van sport en bewegen in onze samenleving. Het zal ook vaker voorkomen dat je met pen en papier door de gymzaal loopt, omdat je dan met een opdracht bezig bent, zoals met het observeren en analyseren van bewegingen, organiseren en instructie geven, een nieuw spel of een turnsituatie ontwerpen etcetera. Uiteraard ben je ook veel zelf aan het sporten!

Het programma bestaat uit vier domeinen

Bewegen (eigen motorische vaardigheden)
Bewegen & regelen (scheidsrechter, instructeur, observator, organisator)
Bewegen & gezondheid (EHBO, trainingsleer, fitheid testen, enz.)
Bewegen & samenleving (geschiedenis van de sport, invloeden van de sport op de politiek, economie, enz.)

Waarom BSM/LO2 kiezen?

Het vak staat open voor alle leerlingen die graag sporten, sportactiviteiten willen ontwerpen en organiseren. Daarnaast moet er ook interesse aanwezig zijn voor de theoretische achtergronden van sport.
Kies je na ’t Atrium voor een vervolgopleiding op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding, voor een universitaire studie bewegingswetenschappen, voor een opleiding in de gezondheidszorg, voor een ‘uniform’ beroep (zoals politie, defensie, enz.) of zelfs voor een opleiding recreatie en toerisme, dan is BSM/LO2 daar een heel mooie voorbereiding op. 

Wat wordt er van jou verwacht, als je kiest voor BSM/LO2?

Het is prettig als je over een redelijke motorische vaardigheid beschikt, maar wat zeker zo belangrijk is, is je motivatie en je vermogen om samen te werken! Je moet het leuk vinden om anderen te begeleiden en te helpen en je moet ook de verantwoordelijkheid durven nemen om sportactiviteiten te organiseren. Je hoeft dus geen sportklasser te zijn, maar we kijken wel naar jouw instelling in de gewone LO lessen en we kunnen je aan de hand daarvan een advies geven of je wel of niet geschikt bent om BSM/LO2 te kiezen.

Het examen

Het examen is een schoolexamen en bestaat uit  een aantal theorietoetsen en een aantal praktische opdrachten De programmaonderdelen voor vwo zijn vrijwel hetzelfde als voor havo. vwo-leerlingen krijgen echter meer verdiepingsstof en moeilijkere toetsen. Het schoolexamen voor vwo6 omvat tevens het schrijven van een scriptie over een sport gerelateerd onderwerp.

Wil je BSM/LO2 in je vrije ruimte kiezen, neem dan contact op met je docent LO of met je decaan. Zij kunnen je meer vertellen en adviseren over de keuze.

 

Top